Erfelijke aandoeningen

Naam Aflopend sorteren Categorie
Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) Nieren & urinewegen
Anaalkliercarcinoom (kwaadaardige kanker van de anaalklier) Tumoren
Astma Ademhalingsstelsel
Atopie (omgevingsallergie) Huid en haar
Atriumseptumdefect (lekkage in het tussenschot van het hart) Hart en bloedvaten
Basaalceltumor (vorm van huidkanker) Huid en haar
Borstkasmisvormingen Skelet
Brachycefalie (kortschedeligheid) brachycefaal obstructief syndroom (BOS) Ademhalingsstelsel
Burmese head defect – Frontonasale dysplasie (afwijkend hoofd bij de Burmees) Skelet
Cataract (staar) Ogen
Chronische nieraandoening (langdurig nierfalen) Nieren & urinewegen
Corneasequester (oogaandoening) Ogen
Cryptorchidie (niet ingedaalde zaadbal) Voortplantingsorganen
Cutane asthenia (bindweefselaandoening) Ehlers Danlos Syndroom (EDS) Huid en haar
Diabetes mellitus (suikerziekte) Hormoonsysteem
Dilatatieve cardiomyopathie (DCM) (hartziekte door wijde en slappe hartspier) Hart en bloedvaten
Dystocia (moeilijke geboorte) Voortplantingsorganen
Entropion (naar binnen krullende oogleden) Ogen
Eosinofiel granuloom complex (huidaandoening door een abnormale reactie van het afweersysteem) Afweersysteem
Epidermolysis bullosa (blaarvorming van huid en slijmvlies) Huid en haar
Epifysiolyse van de heupkop (stoornis in de ontwikkeling van de heup) Skelet
Erfelijke myopathie (spierziekte) Overige aandoeningen
Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) Overige aandoeningen
Fibrosarcoom (kwaadaardige bindweefselkanker) Tumoren
Gedeeltelijke haarloosheid (rex-vacht) Huid en haar
Glycogeenstapelingsziekte (GSD IV stofwisselingsziekte) Overige aandoeningen
GM1 / GM2 gangliosidosis (degeneratie van zenuwen) Stofwisselingsziekte
Haarloosheid (naaktkat) Huid en haar
Hemofilie type B (bloederziekte) Bloed
Hereditaire congenitale doofheid (erfelijke aangeboren doofheid) Oren
Heupdysplasie (HD) (ontwikkelingsstoornis heup) Skelet
Hydrocephalus (waterhoofd) Zenuwstelsel
Hyperaldosteronisme (overproductie van aldosteron) Hormoonsysteem
Hyperthyreoïdie (overproductie van schildklierhormoon) Hormoonsysteem
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) Hart en bloedvaten
Hypochondrodysplasie of osteochondrodysplasie (OCD)(afwijkende botgroei en kraakbeenontwikkeling) Skelet
Hypokaliëmische myopathie (aanvalsgewijze spierzwakte) Overige aandoeningen
Hypotrichose in combinatie met korte levensverwachting (geringe of ontbrekende haargroei) Huid en haar
Lysosomal Storage Disease / a-mannosidose (stapelingsziekte/stofwisselingsziekte) Stofwisselingsziekte
Malassezia dermatitis (infectie met gisten) Huid en haar
Maligne Lymfoom (Lymfeklierkanker) Tumoren
Manxsyndroom (problemen als gevolg van staartloosheid Manx) Zenuwstelsel
Mastceltumor (kanker van specifieke afweercellen) Tumoren
Mitralisklepmalformatie (afwijking aan de linker hartklep) Hart en bloedvaten
Mucopolysaccharidose VI - ernstige vorm (MPS VI) (voortschrijdende verslechtering van het hoornvlies en het netvlies in combinatie met skeletafwijkingen) Stofwisselingsziekte
Nasopharyngeale poliep (poliep in keel, neus en/of gehoorgang) Keel Neus Oor
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) Afweersysteem
Niemann Pick Disease (sphingomyelinase deficiëntie polyneuropathie) (zenuwaantasting) Stofwisselingsziekte
Patella luxatie (losse knieschijf) Bewegingsapparaat
Peritoneopericardiale hernia diafragmatica (aangeboren versmelting van middenrif met het hartzakje) Overige aandoeningen
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) Nieren & urinewegen
Polycystic Liver Disease (PLD) (cystelever) Maag, darm & lever
Primaire seborroe (overmatige afscheiding van talg) Huid en haar
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) Ogen
Pyruvaatkinase deficiëntie (verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen) Overige aandoeningen
Schimmelinfectie (Dermatofytose) Huid en haar
Spinale Musculaire Atrofie (SMA) (degeneratie van zenuwen) Zenuwstelsel
Spondylose (vergroeiing van de rugwervels) Skelet
Tandresorptie – FORL, Tooth Resorption, TR (oplossen van tanden en kiezen) Skelet
Tricuspidaalklepmalformatie (afwijking aan de rechter hartklep) Hart en bloedvaten
Tritrichomonas foetus (dikke darmontsteking als gevolg van een parasitaire infectie) Maag, darm & lever
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) Nieren & urinewegen
Urticaria Pigmentosa (abnormale reactie van het afweersysteem in de huid) Afweersysteem
Vitamine K coagulopathie (bloederziekte) Hart en bloedvaten