Rapporten

Bij het aanpakken van misstanden gaan we zorgvuldig te werk. Daarom worden onze campagnes vrijwel altijd ondersteunt door rapportages. Misstanden worden eerlijk en objectief onderzocht en de resultaten worden verwerkt in rapporten die de basis vormen van onze campagnes. Iedereen krijgt inzage in onze data, zo kunnen we de discussie voeren op basis van onderbouwde argumenten.

Deel deze pagina