ANBI en jaarverslagen

ANBI

Stichting Dierenrecht is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever.

De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie staan hieronder.

Verslag van activiteiten en financieel verslag

In het jaarverslag 2022 staan de projecten, campagnes en rechtszaken van Dier&Recht en daarbij de financiële verantwoording. Ook de jaarverslagen uit voorgaande jaren bekijken? Kijk dan in ons archief.

Beleidsplan en statuten

In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor 2021 t/m 2023. Daarnaast is een paragraaf opgenomen met het beloningsbeleid voor 2021 t/m 2023.

In de statuten staan de bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan onze organisatie.

Bestuur en raad van toezicht

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: F. Schouten
  • Secretaris: E. Klinkenberg
  • Penningmeester: M. Bezemer

De raad van toezicht bestaat uit:

  • O. Wegloop
  • A. van Veen
  • B. Bovenkerk
  • C. van Goethem

Meer informatie over het bestuur en de raad van toezicht is te vinden in het jaarverslag.

Overige informatie

Statutaire naam: Stichting Dierenrecht
Vestigingsplaats: Amsterdam (Tilanusstraat 8b, 1091 BH)
Kamer van Koophandel-nummer: 41152567 
RSIN: 816092205
Telefoonnummer: 020 280 78 06
Standaardformulier ANBI

Deel deze pagina