ANBI en jaarverslagen

ANBI
Stichting Dierenrecht is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever.

De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Verslag van activiteiten en financieel verslag
In het jaarverslag 2019 vindt u de projecten, campagnes en rechtszaken die in 2019 zijn uitgevoerd, met de daarbij horende uitgaven en inkomsten.

Wilt u ook jaarverslagen uit voorgaande jaren bekijken? Kijk dan in ons archief.

Beleidsplan en beloningsbeleid
In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor 2018 t/m 2020. Daarnaast is een paragraaf opgenomen met het beloningsbeleid voor 2018 t/m 2020.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: de heer mr. Hans Baaij

Secretaris: de heer drs. Roel Mathias Polmans

Penningmeester: de heer drs. Erno Bernardus Eskens

Meer informatie over het bestuur is te vinden in het jaarverslag.

Overige informatie
Statutaire naam: Stichting Dierenrecht
Vestigingsplaats: Amsterdam (Tilanusstraat 8b, 1091 BH)
Kamer van Koophandel nummer: 41152567 
RSIN nummer: 816092205
Telefoonnummer: 020 280 78 06

Word nu donateur!

DONEER NU

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht