Engelse bulldog

Engelse bulldog

De Engelse bulldog heeft zwaar te lijden onder zijn onnatuurlijke raskenmerken. In de natuur zouden deze honden binnen de kortste keren het loodje leggen. Zij zijn kortademig, bewegen zich moeilijk voort en velen zijn zelfs niet in staat om zich op een natuurlijke manier voort te planten. Hier moeten vaak kunstmatige inseminaties en keizersneden aan te pas komen (dystocia).

Stikbenauwd door de te korte snuit

Van alle rassen zijn zij het meest berucht om het brachycefaal obstructief syndroom, wat tot ernstige benauwdheid en de verstikkingsdood kan leiden. Dit komt door de te korte snuit en de afgesloten neusgaten. Daardoor kunnen ze ook absoluut niet tegen warm weer.

Keizersnede noodzakelijk

De brede koppen van de pups passen gewoonweg niet door het smalle bekken van de moeder. Bovendien krijgen Engelse bulldogs letterlijk ademnood tijdens de bevalling door hun te korte snuit. Daardoor moeten deze honden bijna allemaal via een keizersnede bevallen. Daarbij komt dat ook de dekking niet meer op natuurlijke manier lukt en daarom vaak (door fokkers zelf) kunstmatige inseminatie wordt toegepast om de honden drachtig te krijgen.

Oogziektes en huidplooiontstekingen

Door de enorme plooien op de kop krijgen de honden daar pijnlijke ontstekingen. Bovendien veroorzaakt het teveel aan vel oogaandoeningen als entropion (naar binnen krullende oogleden) en ectropion (te ruime oogleden). Andere oogziektes zijn onder andere cherry eye en te droge ogen (KCS).

Dit is maar een greep uit de lange lijst van aandoeningen. Het is treurig dat de meeste aandoeningen regelrecht voortvloeien uit de rasstandaard. De Engelse bulldog wordt gemiddeld slechts 8 jaar.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
37
Risico

Zeer hoog risico op erfelijke aandoeningen
DNA-testen beschikbaar

Geen

Aandoeningen Minpunten Risico
Aortastenose (vernauwing van de hoofdslagader) 0.0
Atopie (omgevingsallergie) 0.0
Brachycefaal obstructief syndroom (benauwd door stompe schedel) 12.0
Cherry eye (opgezwollen derde ooglid) 0.5
Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, leeuwenkaak) 0.0
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) 0.0
Cystinurie (vorming cystine-stenen in de nieren) 0.0
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) 1.5
Dermatitis van de staart (huidontsteking aan de staart) 0.0
Distichiasis (haren op de ooglidrand) 1.5
Dystocia (moeilijke geboorte) 12.0
Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) 1.5
Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog) 12.0
Entropion (naar binnen krullende oogleden) 5.0
Food hypersensitivity (voedselallergie/-overgevoeligheid) 0.0
Hartebasistumoren (kanker van het hart) 0.0
Hemivertebra (half aangelegde wervels) 0.0
Hersentumor (kanker van de hersenen) 0.0
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) 7.5
Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien) 2.0
Hydrocephalus (waterhoofd) 0.0
Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) 0.0
Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht) 9.0
Lymfoom (lymfeklierkanker) 0.0
Malocclusie (aangeboren onder- of overbeet) 1.5
Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) 2.0
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) 2.5
Patella luxatie (losse knieschijf) 2.0
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) 0.0
Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader) 2.0
Sick sinus syndroom (hartziekte van de sinusknoop) 0.0
Spina bifida (open ruggetje) 0.0
Spondylose (vergroeiing tussenwervels) 10.0
Tetralogie van Fallot (hartafwijking met vier abnormaliteiten) 0.0
Tracheahypoplasie (vernauwde luchtpijp) 0.0
Urolithiase (urinewegstenen/'blaasgruis') 0.0
Ventrikelseptumdefect (lekkage in tussenschot hartkamers) 0.0

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Aortastenose (vernauwing van de hoofdslagader) (5) Bavegems
BP
CIDD
Peelman LJ, 2009
Atopie (omgevingsallergie) (1) LICG, 2016
Brachycefaal obstructief syndroom (benauwd door stompe schedel) (12) Baller L et al., 2012
Bannasch D et al., 2010
CIDD
Fasanella et al
IDID
LICG, 2011
LICG, 2016
O'Neill DG et al., 2015
Peelman LJ, 2009
Professionals Diergeneeskunde, 2011
RSI RvB
Cherry eye (opgezwollen derde ooglid) (4) CIDD
IDID
LICG, 2016
PremontJE
Craniomandibulaire osteopathie (afwijking botgroei onderkaak, leeuwenkaak) (1) Langenakens
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) (3) GI
IDID
Peelman LJ, 2009
Cystinurie (vorming cystine-stenen in de nieren) (1) IDID
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) (2) CIDD
O'Neill DG et al., 2019
Dermatitis van de staart (huidontsteking aan de staart) (1) Professionals Fokkerij, 2011
Distichiasis (haren op de ooglidrand) (2) CIDD
Professionals Diergeneeskunde, 2011
Dystocia (moeilijke geboorte) (6) Evans KM et al., 2010
IDID
LICG, 2011
LICG, 2016
Professionals Fokkerij, 2011
Wydooghe E.
Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) (1) Peelman LJ, 2009
Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog) (1) Orthopedic Foundation for Animals, 2014, ED
Entropion (naar binnen krullende oogleden) (3) CIDD
LICG, 2016
Read RA et al., 2007
Food hypersensitivity (voedselallergie/-overgevoeligheid) (1) LICG, 2016
Hartebasistumoren (kanker van het hart) (1) UU
Hemivertebra (half aangelegde wervels) (3) CIDD
IDID
Peelman LJ, 2009
Hersentumor (kanker van de hersenen) (1) Dogs and Relationship of Neoplasm with Breed, Age,
and Body Weight., J Vet Intern Med 2013;27:1143–1152' data-trigger='hover'>Song R.B. Intracranial Neoplasia
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) (4) Baller L et al., 2012
CIDD
LICG, 2016
Orthopedic Foundation for Animals, 2014, HD
Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien) (5) CIDD
LICG, 2011
LICG, 2016
Peelman LJ, 2009
RDA
Hydrocephalus (waterhoofd) (2) CIDD
Peelman LJ, 2009
Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) (1) RDA
Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht) (2) Baller L et al., 2012
CIDD
Lymfoom (lymfeklierkanker) (1) TeskeE
Malocclusie (aangeboren onder- of overbeet) (1) Professionals Diergeneeskunde, 2011
Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) (1) LICG, 2016
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) (2) CIDD
IngwersenW
Patella luxatie (losse knieschijf) (1) Orthopedic Foundation for Animals, 2013, PL
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) (2) CIDD
Peelman LJ, 2009
Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader) (6) Bavegems
BP
CIDD
IDID
LICG, 2016
Peelman LJ, 2009
Sick sinus syndroom (hartziekte van de sinusknoop) (1) BP
Spina bifida (open ruggetje) (2) CIDD
IDID
Spondylose (vergroeiing tussenwervels) (1) Kranenburg HJC et al., 2011
Tetralogie van Fallot (hartafwijking met vier abnormaliteiten) (3) Bavegems
CIDD
Peelman LJ, 2009
Tracheahypoplasie (vernauwde luchtpijp) (4) CIDD
LICG, 2016
Peelman LJ, 2009
Professionals Fokkerij, 2011
Urolithiase (urinewegstenen/'blaasgruis') (1) CIDD
Ventrikelseptumdefect (lekkage in tussenschot hartkamers) (3) Bavegems
BP
CIDD
Deel deze pagina