Pekinees / pekingees

Pekinees / pekingees

De bevalling bij een pekingeesje levert vaak problemen op en het is daarom niet aan te raden om als leek met dit ras te fokken. De stompe snoet veroorzaakt, net als bij andere kortsnuitige rassen, ernstige ademhalingsproblemen ten gevolge van het brachycefaal obstructief syndroom. Soms zelfs zo erg dat de tong voor de helft “buiten boord” hangt. Door de uitpuiling van de ogen treedt er vaak een ontsteking van het hoornvlies op met ernstige belemmeringen van het zicht tot gevolg. Uitpuilende ogen kunnen ook uit hun kas schieten, een zeer gevaarlijke complicatie! Verder komen een waterhoofd, entropion, huidplooidermatitis en andere aandoeningen veel voor. De hond kan zijn hele leven, van geboorte tot overlijden, last van hebben van deze erfelijke aandoeningen. Het is treurig dat de meeste aandoeningen regelrecht voortvloeien uit de rasstandaard.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
23
Risico

Zeer hoog risico op erfelijke aandoeningen
DNA-testen beschikbaar

Geen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Brachycefaal obstructief syndroom (benauwd door stompe schedel) (7) Bannasch D et al., 2010
CIDD
IDID
LICG, 2011
Professionals Diergeneeskunde, 2011
Professionals Fokkerij, 2011
RSI RvB
Cataract (staar) (2) CIDD
Peelman LJ, 2009
Chondrodysplasie (kortbenigheid door kraakbeenafwijking, radius curvus syndroom) (2) IDID
ParkerHG
Cornea ulcus (zweer op het oog) (2) Ophthalmology for Animals Montery., 2020
UFAW 2020
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) (3) CIDD
IDID
Peelman LJ, 2009
Distichiasis (haren op de ooglidrand) (2) CIDD
Professionals Diergeneeskunde, 2011
Dystocia (moeilijke geboorte) (2) Evans KM et al., 2010
IDID
Ectopische ciliën (wimperharen binnenkant ooglid) (3) CIDD
Peelman LJ, 2009
Professionals Diergeneeskunde, 2011
Entropion (naar binnen krullende oogleden) (1) CIDD
Exophthalmos (uitpuilende ogen) (1) RDA
Exposure keratopathie syndroom (hoornvliesbeschadiging door onvoldoende ooglidsluiting) (1) CIDD
Hernia nuclei pulposi (uitpuiling tussenwervelschijf) (2) IDID
Smolders
Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien) (3) CIDD
LICG, 2011
Peelman LJ, 2009
Hydrocephalus (waterhoofd) (1) CIDD
Keratoconjunctivitis sicca (ontsteking hoornvlies door gebrek aan traanvocht) (2) CIDD
Peelman LJ, 2009
Luxatio bulbi (oog uit de oogkas) (2) Professionals Diergeneeskunde, 2011
Professionals Fokkerij, 2011
Microphthalmos (te klein oog) (1) Peelman LJ, 2009
Myxomateuze mitralisklepinsufficiëntie (lekkage van de linkerhartklep) (1) CIDD
Otitis externa (ontsteking uitwendige gehoorgang) (1) Swiecicka N et al., 2014
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) (1) CIDD
Patella luxatie (losse knieschijf) (2) CIDD
Vidoni et al
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) (2) CIDD
IDID
Trichiasis (afwijkende stand van haren rondom het oog) (1) Diergeneeskundig Memorandum, 2009-01
Deel deze pagina