Nova Scotia duck tolling retriever

Nova Scotia duck tolling retriever
De Nova Scotia duck tolling retriever is een echte waterhond met een dubbele vacht en zelfs kleine zwemvliesjes tussen de tenen.

De Nova Scotia duck tolling retriever - ook wel toller genoemd - is gevoelig voor elleboogdysplasie en heupdysplasie. Daarnaast loopt het ras een groter risico op epilepsie en de ziekte van Addison.

Heup- en elleboogdysplasie

Dit zijn pijnlijke aandoeningen van de heupen en de ellebogen die zich vaak al op jonge leeftijd manifesteren. Er is wat aan te doen maar de pijnstillende behandelingen en hersteloperaties zijn kostbaar.

Epilepsie

De Nova Scotia duck tolling retriever kampt ook vaker met erfelijke epilepsie, zeker in bepaalde lijnen. In de meeste gevallen kunnen de epileptische aanvallen en de intensiteit ervan worden beperkt met medicijnen. Helaas komen er bij dit ras ook geregeld clusteraanvallen voor waarbij epileptische aanvallen elkaar snel opvolgen. Medicatie slaat bij clusteraanvallen vaak onvoldoende aan en dan is euthanasie vaak de enige oplossing om het leed te beperken.

De ziekte van Addison

De ziekte van Addison is een ernstige aandoening die zonder behandeling dodelijk is. Als een hond deze ziekte krijgt dan stopt de aanmaak van stresshormonen, waardoor het lichaam volledig ontregelt. Het maagdarmkanaal is snel van slag en dit veroorzaakt braken en diarree. De doodsoorzaken zijn meestal uitdroging, shock en hartritmestoornissen. Bij de toller komt ook de juveniele vorm voor (JADD). Er is hiervoor een DNA-test beschikbaar, zodat deze vorm voorkomen kan worden bij de pups.

Inteelt en erfelijke ziektes

Het inteeltpercentage onder de Nova Scotia duck tolling retriever is gemiddeld hoog, dit vergroot het risico op erfelijke ziektes. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat tollers vaker ziektes rond het immuunsysteem krijgen, zoals de ziekte van Addison en aseptische meningitis.

Geschiedenis

De Nova Scotia duck tolling retriever is afkomstig van het Canadese schiereiland Nova Scotia. De honden werden in Canada gebruikt om eenden en ganzen te lokken door rondjes te draaien (tolling/toller) in het riet. Hun pluimstaart trok dan de aandacht van de eenden (duck) en ganzen ter plekke – die dan in beweging kwamen. De vogels werden vaak boven of in het water doodgeschoten waarna de hond de prooi zwemmend ophaalde voor de jager (retriever).

Afgekeken van de vos

Deze methode van jagen is afgekeken van samenwerkende vossen. De ene vos rende heen en weer langs de waterkant en trok met zijn rode pluimstaart de aandacht van de eenden. De andere vos besloop de eenden van achteren om ze onverwachts te bespringen.

Waterhonden

Tollers zijn echte waterhonden. Ze hebben een dubbele vacht en krijgen het daardoor niet snel koud. Verder hebben ze een soort zwemvliezen tussen de tenen waardoor ze  goed kunnen zwemmen. Het ras werd in eerste instantie vooral in Canada gebruikt. Pas in 1982 kwamen de eerste tollers naar Europa en sinds 1988 zijn ze ook in Nederland.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
27
Risico

Zeer hoog risico op erfelijke aandoeningen
Aandoeningen Minpunten Risico
Aseptische meningitis (hersenvliesontsteking, AM, SRMA) 2.0
Atopie (omgevingsallergie) 0.0
Cataract (staar) 0.0
Chondrodysplasie (kortbenigheid door kraakbeenafwijking, radius curvus syndroom) 0.0
Collie eye anomaly (aangeboren abnormaliteit oogbol en netvlies) 3.0
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) 0.0
Degeneratieve encephalopathie (DE)(aantasting van de hersenen) 4.0
Degeneratieve myelopathie (aantasting ruggenmerg) 0.0
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) 0.0
Distichiasis (haren op de ooglidrand) 6.0
Ectopische ureters (verkeerd aangelegde urineleiders) 0.0
Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog) 3.0
Epilepsie 2.0
Epitheliale corneadystrofie (aantasting hoornvlies) 3.0
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) 5.0
Hyperadrenocorticisme [ziekte van Cushing] (te veel productie van bijnierschorshormoon) 2.0
Hypertrofische osteodystrofie (vorming van overmatig bot) 0.0
Hypoadrenocorticisme [ziekte van Addison] (te weinig bijnierschorshormoon) 3.0
Multidrug resistance gen 1 deficiëntie (overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen) 0.0
Necrotiserende encephalitis (NME/NLE) (hersenvliesontsteking met afstervende cellen) 0.0
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) 2.5
Patella luxatie (losse knieschijf) 2.0
Persisterende pupillaire membranen (overgebleven oogmembranen) 0.0
Portosystemische shunt (levershunt) (afwijking bloedstroom lever) 0.0
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) 0.0
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) 4.0
Systemische lupus erythematosus (loslaten huidlagen door abnormale reactie van afweersysteem) 0.0

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Aseptische meningitis (hersenvliesontsteking, AM, SRMA) (3) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
IDID
2013,Hanson-Hamlin., SRMA, toller
Atopie (omgevingsallergie) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Cataract (staar) (1) CIDD
Chondrodysplasie (kortbenigheid door kraakbeenafwijking, radius curvus syndroom) (1) IDID
Collie eye anomaly (aangeboren abnormaliteit oogbol en netvlies) (2) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Raad van beheer, 2014
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Degeneratieve encephalopathie (DE)(aantasting van de hersenen) (1) 2016, Barker, Degeneratieve encelopathie
Degeneratieve myelopathie (aantasting ruggenmerg) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Distichiasis (haren op de ooglidrand) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Ectopische ureters (verkeerd aangelegde urineleiders) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog) (2) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Orthopedic Foundation for Animals, 2014, ED
Epilepsie (2) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Epitheliale corneadystrofie (aantasting hoornvlies) (1) CIDD
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) (4) Boer
CIDD
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Orthopedic Foundation for Animals, 2014, HD
Hyperadrenocorticisme [ziekte van Cushing] (te veel productie van bijnierschorshormoon) (1) CIDD
Hypertrofische osteodystrofie (vorming van overmatig bot) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Hypoadrenocorticisme [ziekte van Addison] (te weinig bijnierschorshormoon) (4) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Peelman LJ, 2009
IDID
Multidrug resistance gen 1 deficiëntie (overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Necrotiserende encephalitis (NME/NLE) (hersenvliesontsteking met afstervende cellen) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Palatoschisis (gespleten gehemelte of lip) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Patella luxatie (losse knieschijf) (1) Orthopedic Foundation for Animals, 2013, PL
Persisterende pupillaire membranen (overgebleven oogmembranen) (1) CIDD
Portosystemische shunt (levershunt) (afwijking bloedstroom lever) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Primaire hypothyreoïdie (tekort aan schildklierhormoon) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) (4) CIDD
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Raad van beheer, 2014
IDID
Systemische lupus erythematosus (loslaten huidlagen door abnormale reactie van afweersysteem) (1) Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, 2014
Deel deze pagina