Collie eye anomaly (aangeboren abnormaliteit oogbol en netvlies)

Categorie
Ogen
Ernst
Ernstig
Behandelbaarheid
Slecht
Symptomen
Gedeeltelijke of volledige blindheid, Losraken retina, Oogafwijkingen

Beschrijving

Collie eye anomaly (CEA) is een oogaandoening waarbij het netvlies, vaatvlies en de achterwand van het oog onderontwikkeld zijn. De projectie van het optische beeld op het netvlies kan hierdoor niet goed doorgegeven worden aan de hersenen. In ongeveer zeven procent van de honden met Collie eye anomaly treedt loslating van het netvlies op, waardoor de dieren geheel blind zijn.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en het uitgebreide oogonderzoek. Er is voor deze aandoening een DNA-test beschikbaar voor enkele rassen.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk.

Deel deze pagina