Multidrug resistance gen 1 deficiëntie (overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen)

Categorie
Afweersysteem
Ernst
Ernstig
Behandelbaarheid
Slecht
Symptomen
Braken, Epileptische aanvallen, Gevoelig voor chronische gezondheidsproblemen, Koorts, Neurologische afwijkingen, Overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen, Verminderde eetlust

Beschrijving

Multidrug resistance gen 1 deficiëntie is een aandoening waarbij het gen (MDR1-gen) niet functioneert. Hierdoor werkt de barrière tussen de bloedvaten en het hersenweefsel onvoldoende, waardoor bepaalde stoffen de hersenen kunnen bereiken, terwijl dat normaal gesproken niet mogelijk is. Dit veroorzaakt een overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen, doordat ze nu wel of in grotere hoeveelheden de hersenen kunnen bereiken. Honden met deze aandoening zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen dan honden zonder deze aandoening. Daarnaast zijn honden met de afwijking gevoeliger voor het ontwikkelen van chronische gezondheidsproblemen, zoals chronische darmproblemen. De verschijnselen die zich voordoen wanneer dergelijke geneesmiddelen gegeven worden, zijn een plotselinge zieke indruk waarbij de hond niet meer wil eten, sloom wordt, koorts ontwikkelt en mogelijk (epileptische) aanvallen krijgt. In ernstige gevallen kan de hond komen te overlijden.

Diagnose

De diagnose kan worden gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek die ontstaan na recente toediening van bepaalde geneesmiddelen. Er is een DNA-test beschikbaar, waarmee lijders en dragers kunnen worden opgespoord.

Behandeling

Een behandeling voor de oorzaak is er niet, maar het gebruik van bepaalde geneesmiddelen dient vermeden te worden of in dosering aangepast te worden om verschijnselen te voorkomen.

Deel deze pagina