Necrotiserende encephalitis (NME/NLE) (hersenvliesontsteking met afstervende cellen)

Categorie
Zenuwstelsel
Ernst
Zeer ernstig
Behandelbaarheid
Slecht
Symptomen
Afwijkende gang (cirkelen), Bewustzijnsverlies, Coördinatieproblemen, Depressie, Epileptische aanvallen, Ernstig ongemak, Gedeeltelijke of volledige blindheid, Gedeeltelijke of volledige verlamming, Geestelijke achteruitgang, Neurologische afwijkingen, Pijn aan de kop, Sloomheid, Uitval van zenuwen
DNA-test beschikbaar?

Ja, voor de rassen:

Beschrijving

Necrotiserende encephalitis is een vorm van hersen(vlies)ontsteking. Door een onbekende oorzaak ontstaat er ten gevolge van een verstoorde reactie van het afweersysteem een ontsteking van de hersenen en hersenvliezen, waarbij voornamelijk het voorste deel van de hersenen betrokken is. De aandoening kan acuut verschijnselen geven, maar de verschijnselen kunnen ook langzaam ontstaan en steeds ernstiger worden. De verschijnselen die kunnen optreden, zijn ongecontroleerde en ongecoördineerde bewegingen (ataxie), cirkelen, toevallen, blindheid, geestelijke afwezigheid en dementie, en uiteindelijk sterfte.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen van het lichamelijk onderzoek en van de MRI-scan, maar kan pas post-mortem (na het overlijden) bevestigd worden door pathologisch onderzoek van de hersenen en hersenvliezen (autopsie) uit te voeren. Er zijn dan verschillende vormen te onderscheiden afhankelijk van welke cellen erbij betrokken zijn: necrotiserende meningo-encephalitis (NME) en necrotiserende leuko-encephalitis (NLE) zijn voorbeelden. Bij de Mopshond wordt het PDE genoemd: Pug Dog Encephalitis.

Behandeling

De behandeling bestaat uit ondersteunende middelen, maar de aandoening is niet te genezen.

Deel deze pagina