Pers

Pers

Vanwege de vele erfelijke aandoeningen en de uiterlijke kenmerken van de pers (die het welzijn aantasten) is het af te raden deze kat aan te schaffen. Problemen zijn grotendeels terug te voeren op de extreem platte kop (brachycefaal). Denk daarbij aan problemen als benauwdheid door een te nauwe neus, continu tranende ogen, afwijkende gebitsstand en problemen bij de geboorte (dystocia). Die laatste vormen een gevaar voor moeder en kitten. Daarnaast komen er vaak ook andere, pijnlijke, oogproblemen voor, zoals entropion (naar binnen krullend ooglid), problemen met het hoornvlies (corneasequester) en blindheid door PRA. Verder lijden perzen aan cystenieren (PKD), wat leidt tot nierfalen en sterfte op jonge leeftijd. Het autosomale dominante PKD-gen (PKD-1) kan door middel van een DNA-test aangetoond worden, en deze DNA-test wordt gelukkig steeds vaker gedaan. Doordat de pers vaak gebruikt is voor de opbouw of aanpassing van andere kattenrassen, zijn veel aandoeningen (zoals PKD) verspreid naar andere rassen.

Een verhoogd percentage dieren heeft bloedgroep B, waardoor de kans op een fatale afbraak van rode bloedcellen bij kittens (neonatale iso-erytrolyse) groot is. Het is dus verstandig om de bloedgroep van de ouderdieren te bepalen voordat men met de pers gaat fokken.

Geschiedenis

Perzen zijn al lange tijd geliefd bij kattenliefhebbers en worden al sinds 1871 tentoongesteld op shows. Aan het begin van de twintigste eeuw werd de pers extreem populair. In de loop der jaren werden de raskenmerken veranderd: de plattere neus en het extreme gezichtstype werden steeds belangrijker. 
Het ras bestaat zo’n 125 jaar. Voorgangers van de pers en de angora (langharige katten) werden al gezien in het midden van de zestiende eeuw.
De katten werden in Europa geïntroduceerd door de Romeinen en Fenicische karavanen uit Perzië (het huidige Iran) en Turkije. Uit documenten uit die tijd lijkt naar voren te komen dat het recessieve gen voor langhaar een spontane mutatie is geweest bij de kattenpopulatie, die leefde in de koude berggebieden in Perzië.

Vanwege de grote problemen met de pers, is er een nieuw ras gefokt: de doll face persian. Deze lijkt meer op de traditionele pers. Dit nieuwe kattenras heeft een minder extreem uiterlijk, maar wel de lieve uitstraling.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
23
Risico

Zeer hoog risico op erfelijke aandoeningen

Aandoeningen

Aandoeningen Minpunten Risico
Basaalceltumor (vorm van huidkanker) 1.0
Brachycefalie (kortschedeligheid) brachycefaal obstructief syndroom (BOS) 14.0
Cataract (staar) 3.0
Corneasequester (oogaandoening) 6.0
Cryptorchidie (niet ingedaalde zaadbal) 0.0
Cutane asthenia (bindweefselaandoening) Ehlers Danlos Syndroom (EDS) 0.0
Diabetes mellitus (suikerziekte) 0.0
Dystocia (moeilijke geboorte) 2.0
Entropion (naar binnen krullende oogleden) 6.0
Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) 4.0
Hereditaire congenitale doofheid (erfelijke aangeboren doofheid) 0.0
Heupdysplasie (HD) (ontwikkelingsstoornis heup) 12.0
Hydrocephalus (waterhoofd) 3.0
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) 6.0
Lysosomal Storage Disease / a-mannosidose (stapelingsziekte/stofwisselingsziekte) 0.0
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) 3.5
Peritoneopericardiale hernia diafragmatica (aangeboren versmelting van middenrif met het hartzakje) 1.5
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) 12.0
Polycystic Liver Disease (PLD) (cystelever) 3.0
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) 3.5
Schimmelinfectie (Dermatofytose) 1.0
Tandresorptie – FORL, Tooth Resorption, TR (oplossen van tanden en kiezen) 6.0
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) 0.0

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Basaalceltumor (vorm van huidkanker) (2) Diergeneeskundig memorandum, 2006
Goldschmidt MH et al., 2000
Brachycefalie (kortschedeligheid) brachycefaal obstructief syndroom (BOS) (2) Schlueter C et al., 2009
Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy, 2002
Cataract (staar) (2) Stades FC et al., 2007
Stiles J et al. 2013
Corneasequester (oogaandoening) (14) Featherstone HJ et al., 2004
Gough A et al., 2010
Kindler S, 1997
Morgan RV, 1995
Morgan RV, 2011
Narfstrom K, 1999
Rothuizen J, 2014
Stades FC et al., 2007
Stiles J et al. 2013
Whelan N, 2014
Cryptorchidie (niet ingedaalde zaadbal) (1) Goericke-Pesch S et al., 2013
Cutane asthenia (bindweefselaandoening) Ehlers Danlos Syndroom (EDS) (1) Testerink-Baas E, 2010
Diabetes mellitus (suikerziekte) (2) Lederer R et al., 2009
Ohlund M et al., 2015
Dystocia (moeilijke geboorte) (4) Ekstrand C et al., 1994
Gough A et al., 2010
Gunn-Moore DA et al., 1995
Holst BS et al., 2015
Entropion (naar binnen krullende oogleden) (4) Gough A et al., 2010
Narfstrom K et al., 2009
White J et al., 2012
Williams DL et al., 2009
Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) (5) Egenvall A et al., 2009
Foley JE et al., 1996
Norris JM et al., 2005
Rohrbach BW et al., 2001
Taharaguchi S et al., 2012
Hereditaire congenitale doofheid (erfelijke aangeboren doofheid) (1) Testerink-Baas E, 2010
Heupdysplasie (HD) (ontwikkelingsstoornis heup) (4) Keller GG et al., 1999
Little S, 2006
Testerink-Baas E, 2010
Wodecki JJ et al., 1996
Hydrocephalus (waterhoofd) (1) Schmidt, MJ et al.,2017
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) (5) Atkins CE, 2002
Gough A et al., 2010
Longeri M et al., 2013
Trehiou-Sechi E et al., 2012
Lysosomal Storage Disease / a-mannosidose (stapelingsziekte/stofwisselingsziekte) (1) Gough A et al., 2010
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) (6) Forcada Y et al., 2007
Giger U et al., 1991
Gough A et al., 2010
Knottenbelt CM et al., 1999
Malik R et al., 2005
Proverbio D et al., 2011
Peritoneopericardiale hernia diafragmatica (aangeboren versmelting van middenrif met het hartzakje) (3) Gough A et al., 2010
Neiger R, 1996
Skrodzki M et al., 1998
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) (15) ' data-trigger='hover'>Appleman et al., 2006
Barthez PY et al., 2003
Beck C et al., 2001
Bonazzi M et al., 2007
Cannon MJ et al., 2001
Caressa Dierenziekenhuis, 2017
Gough A et al., 2010
Helps C et al., 2007
Lee YJ et al., 2010
Scalon MC et al., 2014
Scherk, M., 2014
Testerink-Baas E, 2010
Wills SJ et al., 2009
Young AE et al., 2005
Polycystic Liver Disease (PLD) (cystelever) (2) Eaton KA et al., 1997
Gough A et al., 2010
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) (6) Alhaddad H et al., 2014
Gough A et al., 2010
LICG ,2013
Rah H et al., 2006
Stades FC et al., 2007
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, 2010
Schimmelinfectie (Dermatofytose) (6) Cafarchia C et al., 2004
Gough A et al., 2010
Lewis DT et al., 1991
Rothuizen J, 2014
Scott D et al., 1990
Tandresorptie – FORL, Tooth Resorption, TR (oplossen van tanden en kiezen) (1) ' data-trigger='hover'>Mestrinho LA et al., 2018
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (12) Albasan H et al., 2012
Bende B et al., 2015
Cannon AB et al., 2007
Gough A et al., 2010
Houston DM, 2001
Houston DM, 2016
Houston DM et al., 2003
Houston DM et al., 2009
Kirk CA et al., 1995
Lekcharoensuk C et al., 2000
Lekcharoensuk C et al., 2001
Thumchai R et al., 1996
Deel deze pagina