Siamees

Siamees

De siamees kampt met veel erfelijke aandoeningen door inteelt. Een van de meest sluipende is amyloïdose omdat dit chronisch nierfalen veroorzaakt. Het uiterlijk van de siamees wordt helaas ook steeds extremer (de snuiten worden langer, de poten langer en dunner). Dit is geen goede ontwikkeling omdat het geboorteproblemen, gewrichtsproblemen en gebitsproblemen in de hand werkt.

Nierfalen door amyloïdose en PKD

Amyloïdose (eiwitafzetting in lever en/of nier) zorgt voor aantasting van nieren en lever, met als gevolg vergiftiging door nierfalen of leverfalen. De kat vermagert, wordt steeds zwakker en sterft uiteindelijk een langzame dood. Percentages van deze ziekte zijn niet precies bekend, maar deskundigen hebben de indruk dat de aandoening vaak voorkomt bij dit ras. Een andere oorzaak voor chronisch nierfalen is PKD ofwel cystenieren.

Blindheid door oogziektes

Oogziektes die blindheid kunnen veroorzaken - cataract en PRA - komen voor bij de siamees. PRA kan voorkomen worden door fokdieren te testen op PRA.

Gewrichtspijn door knie- en heupziektes

Pijnlijke gewrichtsproblemen die voorkomen zijn heupdysplasie, loslaten van de heupkop (epifysiolyse)en losse knieschijven (patellaluxatie).

Kanker

Twee typen kanker worden vaker gezien bij dit ras: tumoren van specifieke afweercellen (mastceltumoren) en lymfeklierkanker (maligne lymfoom).  Beide vormen zijn ernstig en moeten in een zo vroeg mogelijk stadium behandeld worden.

Kijk in de lijst onder aan de pagina met welke andere ziektes de siamees te maken heeft.

Geschiedenis

De siamees is één van de oudste kattenrassen die als huisdier gehouden werd. Het land van herkomst is Siam (het huidige Thailand), waar de katten leefden in paleizen en tempels. Generaties lang werden ze gehouden door religieuze leiders en koningen. Aan het begin van de negentiende eeuw is de siamees geëxporteerd naar Engeland. In 1871 werd hij voor het eerst tentoongesteld in Londen. Sinds die tijd is het ras zeer populair onder de Engelse fokkers.

Vanwege zijn populariteit is het ras gebruikt voor de ontwikkeling van moderne kattenrassen als de ocicat, burmees, tonkinese en Oosterse kattenrassen als de Oosterse korthaar, Oosterse langhaar en balinees.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
19
Risico

Hoog risico op erfelijke aandoeningen

Aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) (5) ' data-trigger='hover'>Gruys E et al., 2002
Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy, 2002
Testerink-Baas E, 2010
Van der Linde-Sipman et al., 1997
' data-trigger='hover'>Watson PJ et al, 2009
Astma (2) Feline lower airway disease: A retrospective study of 22 naturally occurring cases from Greece, journal of feline medicine and surgery, vol 6, pag. 227-233' data-trigger='hover'>Adamama-Moraitou KK et al, 2004
Venema CM et al.,2010
Cataract (staar) (1) Stiles J et al. 2013
Corneasequester (oogaandoening) (3) Kindler S, 1997
Morgan RV, 2011
Whelan N, 2014
Diabetes mellitus (suikerziekte) (1) Lederer R et al., 2009
Dystocia (moeilijke geboorte) (3) Ekstrand C et al., 1994
Gunn-Moore DA et al., 1995
Holst BS et al., 2015
GM1 / GM2 gangliosidosis (degeneratie van zenuwen) (3) Kuys A, 2012
LICG ,2013
Testerink-Baas E, 2010
Heupdysplasie (HD) (ontwikkelingsstoornis heup) (2) Keller GG et al., 1999
Testerink-Baas E, 2010
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) (3) Testerink-Baas E, 2010
Toom den ML, 2012
Maligne Lymfoom (Lymfeklierkanker) (3) Middleton, S.A., Murphy, S., Taylor, S.S.,
Schwartz, A., Stell, A.J.,(2014), Feline mediastinal lymphoma: a retrospective study of signalment, retroviral status, response to chemotherapy and prognostic indicators, journal of feline medicine and surgery, volume 16, pagina 637-644' data-trigger='hover'>Fabrizio, F. et all, 2014

Gabor LJ, et al. 1998
Gough A et al., 2010
Mastceltumor (kanker van specifieke afweercellen) (3) Goldschmidt MH et al., 2000
Melville K et al., 2015
Miller MA et al., 1991
Mucopolysaccharidose VI - ernstige vorm (MPS VI) (voortschrijdende verslechtering van het hoornvlies en het netvlies in combinatie met skeletafwijkingen) (2) BMC Veterinary Research volume 12, Article number: 136 (2016) ' data-trigger='hover'>Lyons 2016,. Mucopolysaccharidosis VI
Testerink-Baas E, 2010
Niemann Pick Disease (sphingomyelinase deficiëntie polyneuropathie) (zenuwaantasting) (2) LeCouteur RA.,2002
Testerink-Baas E, 2010
Patella luxatie (losse knieschijf) (1) Testerink-Baas E, 2010
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) (1)
' data-trigger='hover'>Gubbels E et al, 2005
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) (4) Kuys A, 2012
LICG ,2013
Menotti-Raymond M et al., 2010
Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy, 2002
Tandresorptie – FORL, Tooth Resorption, TR (oplossen van tanden en kiezen) (1) Wessum R, et al.,1992
Tritrichomonas foetus (dikke darmontsteking als gevolg van een parasitaire infectie) (2) Gough A et al., 2010
Gunn-Moore DA et al., 2007
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (6) Albasan H et al., 2012
Appel SL et al., 2010
Cannon AB et al., 2007
Houston DM, 2016
Houston DM et al., 2003
Houston DM et al., 2009
Deel deze pagina

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)