Heilige birmaan

Heilige birmaan

Bij de heilige birmaan komen veel erfelijke aandoeningen voor. De belangrijkste erfelijke aandoeningen zijn: nierfalen door cystenieren (PKD) en hartfalen (HCM). Het achteruitgaan van de nieren heeft vergiftiging tot gevolg waardoor het dier vermagert, zich steeds slechter voelt en uiteindelijk sterft. Hartfalen kan leiden tot kortademigheid, conditieverlies en soms ook tot een plotselinge dood. Ook oogproblemen komen voor, zoals problemen met het hoornvlies (corneasequester) en blindheid door staar. Verder is het ras gevoelig voor het ontwikkelen van suikerziekte, de dodelijke infectieziekte FIP en blaasgruis (urolithiase), met blaasontsteking en plasproblemen (op ongewenste plaatsen plassen en niet kunnen plassen) als gevolg.

Een deel van de heilige birmanen heeft bloedgroep B, waardoor er een verhoogde kans is op fatale afbraak van rode bloedcellen bij kittens (neonatale iso-erytrolyse). Het is dus verstandig om de bloedgroep van de ouderdieren te bepalen voordat men met de heilige birmaan gaat fokken.

Geschiedenis

De heilige kat van Birma, wordt de kat ook wel genoemd. Zoals oude legendes vertellen, leefden er eeuwen geleden zuiver witte katten in de Boeddhistische tempels van Birma (het huidige Myanmar).
In 1925 dook de birmaan op in Frankrijk en werd er een eerste rasstandaard opgesteld. Het ras werd verder ontwikkeld tot aan de Tweede Wereldoorlog, die het ras bijna fataal werd.
Na de oorlog moest het ras weer opgebouwd worden vanuit één enkel kattenpaar. Dit gebeurde door middel van zorgvuldige uitkruising. Rassen die hierbij gebruikt werden, waren de pers en de siamees (en misschien de Turkse angora). Vanaf 1955 had het ras zijn glorie terug en werd het voor het eerst geëxporteerd naar andere landen.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
10
Risico

Hoog risico op erfelijke aandoeningen

Aandoeningen

Cataract (staar) (2) Narfstrom K, 1999
Stiles J et al. 2013
Corneasequester (oogaandoening) (2) Gough A et al., 2010
Narfstrom K, 1999
Cutane asthenia (bindweefselaandoening) Ehlers Danlos Syndroom (EDS) (1) Testerink-Baas E, 2010
Dystocia (moeilijke geboorte) (1) Holst BS et al., 2015
Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) (7) Bell ET et al., 2006
Egenvall A et al., 2009
Foley JE et al., 1996
Golovko L et al., 2012
Gough A et al., 2010
Pesteanu-Somogyi LD et al., 2006
Rohrbach BW et al., 2001
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) (4) Smith SA et al., 2003
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, 2010
Testerink-Baas E, 2010
VHL Genetics, 2017
Hypotrichose in combinatie met korte levensverwachting (geringe of ontbrekende haargroei) (3) Abitbol M et al., 2015b
Casal ML et al., 1994
Gough A et al., 2010
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) (4) Forcada Y et al., 2007
Giger U et al., 1991
Jensen AL et al., 1994
Knottenbelt CM et al., 1999
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) (2)
' data-trigger='hover'>Gubbels E et al, 2005

Testerink-Baas E, 2010
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (3) Albasan H et al., 2012
Appel SL et al., 2010
Houston DM, 2016
Deel deze pagina