Heilige birmaan

heilige birmaan
Bij het kruisen met de pers heeft de heilige birmaan ook een aantal erfelijke aandoeningen van dat ras meegekregen.

Bij de heilige birmaan komen veel erfelijke aandoeningen voor. Nierfalen door cystenieren (PKD) en hartfalen (HCM) zijn de belangrijkste.  

Nierfalen door PKD

Net als bij de pers is er een grote kans op PKD ofwel cystenieren. PKD veroorzaakt vergiftiging door chronisch nierfalen. Deze vorm van nierfalen is niet te genezen. De kat vermagert, wordt steeds zwakker en sterft uiteindelijk een langzame dood.

Hartfalen door HCM

HCM is een ernstige hartziekte. De aandoening blijft vaak onopgemerkt omdat katten die hieraan lijden gewoon wat meer slapen dan hun gezonde soortgenoten. Deze aandoening kan echter ook ademnood, verlamming van de achterpootjes en plotselinge sterfte veroorzaken. Genezing is niet mogelijk en de behandeling is moeizaam.

Pijnlijke oogzweren en blindheid

De heilige birmaan kan pijnlijke oogzweren (corneasequester) ontwikkelen. Die zien eruit als een splinter midden in het oog. De langdurige behandeling is lastig en kan tot  blindheid leiden. Birmanen hebben ook bovengemiddeld last van cataract. Dit is een erfelijke vorm van staar waarbij de ooglens ondoorzichtig wordt. Dit heeft eveneens blindheid tot gevolg.

FIP en blaasgruis

Verder is het ras gevoelig voor de dodelijke infectieziekte FIP en blaasgruis (urolithiase). Die laatste aandoening veroorzaakt blaasontsteking en plasproblemen zoals plassen op ongewenste plaatsen of niet kunnen plassen.

Kijk in de lijst hieronder om te zien welke ziektes nog meer veel voorkomen bij de heilige birmaan.

Geschiedenis

De heilige kat van Birma, wordt de kat ook wel genoemd. Volgens oude legendes leefden er eeuwen geleden zuiver witte katten in de Boeddhistische tempels van Birma (het huidige Myanmar).

In 1925 dook de birmaan op in Frankrijk en werd de eerste rasstandaard opgesteld. Het ras werd verder ontwikkeld tot aan de Tweede Wereldoorlog Net als veel andere raskatten en -honden werd die oorlog het ras bijna fataal.

Na de oorlog werd het ras weer opgebouwd vanuit één enkel kattenpaar. Dit gebeurde door middel van zorgvuldige uitkruising. Rassen die hierbij gebruikt werden, waren de pers en de siamees (en misschien de Turkse angora). Vanaf 1955 had het ras zijn glorie terug en werd het voor het eerst geëxporteerd naar andere landen. Door het kruisen met de pers heeft de heilige birmees ook veel van de erfelijke aandoeningen van dat ras overgenomen.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
10
Risico

Hoog risico op erfelijke aandoeningen

Cataract (staar) (2) Narfstrom K, 1999
Stiles J et al. 2013
Corneasequester (oogaandoening) (2) Gough A et al., 2010
Narfstrom K, 1999
Cutane asthenia (bindweefselaandoening) Ehlers Danlos Syndroom (EDS) (1) Testerink-Baas E, 2010
Dystocia (moeilijke geboorte) (1) Holst BS et al., 2015
Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) (7) Bell ET et al., 2006
Egenvall A et al., 2009
Foley JE et al., 1996
Golovko L et al., 2012
Gough A et al., 2010
Pesteanu-Somogyi LD et al., 2006
Rohrbach BW et al., 2001
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) (4) Smith SA et al., 2003
Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit, 2010
Testerink-Baas E, 2010
VHL Genetics, 2017
Hypotrichose in combinatie met korte levensverwachting (geringe of ontbrekende haargroei) (3) Abitbol M et al., 2015b
Casal ML et al., 1994
Gough A et al., 2010
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) (4) Forcada Y et al., 2007
Giger U et al., 1991
Jensen AL et al., 1994
Knottenbelt CM et al., 1999
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) (2)
" title="Gubbels E et al, 2005">Gubbels E et al, 2005

Testerink-Baas E, 2010
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (3) Albasan H et al., 2012
Appel SL et al., 2010
Houston DM, 2016
Deel deze pagina