Abessijn

Abessijn
De abessijn is misschien een mooie kat om te zien, maar de hoeveelheid erfelijke aandoeningen is verre van mooi.

De abessijn heeft veel last van erfelijke aandoeningen. Blindheid door pijnlijke oogaandoeningen en nierfalen door amyloïdose zijn de belangrijkste, maar ook pijnlijke gewrichtsziektes komen voor.

Blindheid door oogziektes

Abessijnen hebben vaak pijnlijke oogaandoeningen als PRA (progressieve retina atrofie) en corneasequester (een probleem van het hoornvlies). Deze aandoeningen veroorzaken vaak blindheid.

Nierfalen door amyloïdose bij de abessijn

Amyloïdose (eiwitafzetting) komt veel voor bij de abessijn. Deze aandoening veroorzaakt nierfalen en/of leverfalen, wat leidt tot vergiftiging van het bloed. De kat vermagert en verzwakt, en sterft uiteindelijk een langzame dood. 

Heupdysplasie en patella luxatie

Pijnlijke gewrichtsaandoeningen, zoals heupdysplasie (HD) of een losse knieschijf (patella luxatie) komen steeds vaker voor bij de abessijn. Operaties kunnen helpen, maar zodra er artrose (gewrichtslijtage) is ontstaan, zijn pijnstillers noodzakelijk om de pijn te verlichten.

Pyruvaatkinase deficiëntie

Een verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen - pyruvaatkinase deficiëntie - is een aandoening waardoor de katten bloedarmoede krijgen. Er is een DNA-test voor deze aandoening en daardoor kan de ziekte voorkomen worden.

Al met al is er bij de abessijn een hoog risico op een erfelijke aandoening, en daarom kun je als kattenliefhebber beter een gewone huiskat nemen.

Geschiedenis

De abessijn is één van de oudste kattenrassen, waarschijnlijk ontstaan zonder tussenkomst van de mens.

In 1871 werd de abessijn voor het eerst tentoongesteld op de Crystal Palace show in Londen. Hij werd als tweede korthaarras geregistreerd (na de Britse korthaar). In 1889 werd de officiële rasstandaard opgesteld. Aan het begin van de twintigste eeuw arriveerde de eerste abessijn in Amerika, en werd het ras in zowel Amerika als Engeland steeds populairder. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar een paar abessijnen over in Engeland. Met hulp van Amerikaanse fokkers werd het ras weer opgebouwd.

In Nederland werd in 1937 de eerste abessijn op een kattenshow vertoond, en in 1938 kwamen de eerste nakomelingen van deze poes ter wereld. Helaas stierven deze nakomelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog zonder zelf voor nageslacht gezorgd te hebben. Pas in de jaren zestig werd de abessijn opnieuw in Nederland geïntroduceerd. Het ras werd steeds populairder en in de loop der jaren werden er ook andere kleurvariaties gefokt naast de oorspronkelijke wildkleur.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
14
Risico

Zeer hoog risico op erfelijke aandoeningen

Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) (8) CatTime, 2016
Gough A et al., 2010
Gruys E, 1999
Nelson RW et al., 2009
Paltrinieri S et al., 2015
Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy, 2002
Testerink-Baas E, 2010
Van der Linde-Sipman et al., 1997
Atopie (omgevingsallergie) (1) Ravens PA et al., 2014
Corneasequester (oogaandoening) (2) Kindler S, 1997
Whelan N, 2014
Diabetes mellitus (suikerziekte) (1) Ohlund M et al., 2015
Dilatatieve cardiomyopathie (DCM) (hartziekte door wijde en slappe hartspier) (3) Duchaussoy A et al., 2015
Gough A et al., 2010
Van Israel N, 2004
Dystocia (moeilijke geboorte) (1) Holst BS et al., 2015
Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) (6) Bell ET et al., 2006
Gough A et al., 2010
Pesteanu-Somogyi LD et al., 2006
Rohrbach BW et al., 2001
Taharaguchi S et al., 2012
Worthing KA et al., 2012
Heupdysplasie (HD) (ontwikkelingsstoornis heup) (1) Testerink-Baas E, 2010
Nasopharyngeale poliep (poliep in keel, neus en/of gehoorgang) (2) Gough A et al., 2010
Landsbourough L, 1994
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) (4) Barrs VR et al., 2009
Giger U et al., 1991
Malik R et al., 2005
Snoeck F et al., 2013
Patella luxatie (losse knieschijf) (7) CatTime, 2016
Engvall E et al., 1990
Gough A et al., 2010
Harasen G, 2006
International Cat Care, 2016
Maarschalkerweerd, 2017 Med Centrum Dieren Website
Testerink-Baas E, 2010
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) (11) CatTime, 2016
Djajadiningrat-Laanen SC et al., 2002
Gough A et al., 2010
LICG ,2013
Menotti-Raymond M et al., 2010
Menotti-Raymond M et al., 2007
Narfstrom K, 1999
Narfstrom K et al., 2009
Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy, 2002
Testerink-Baas E, 2010
Pyruvaatkinase deficiëntie (verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen) (10) Barrs VR et al., 2009
CatTime, 2016
Giger G, 2003
Gough A et al., 2010
Grahn RA et al., 2012
Kohn B et al., 2005
Konig T, 2008
Kushida K et al., 2015
Shelton L et al., 2006
Testerink-Baas E, 2010
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (1) Lekcharoensuk C et al., 2000
Deel deze pagina