Somali

Somali

De somali stamt af van de abessijn. Hierdoor hebben ze veel erfelijke aandoeningen gemeen, zoals amyloïdose (eiwitafzetting) en oogaandoeningen. De oogaandoening PRA zien we relatief vaak bij de somali. Hierbij verslechtert het netvlies en wordt de kat blind. Een ernstige welzijnsaantasting! Verder moet bij de somali rekening gehouden worden met een verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen (pyruvaatkinase deficiëntie), waardoor kittens al op heel jonge leeftijd sterven, en pijnlijke gewrichtsproblemen, zoals een losse knieschijf (patellaluxatie). Deze aandoening komt helaas steeds vaker voor.

Geschiedenis

Het is niet precies bekend wanneer de somali is ontstaan. Er wordt gedacht dat de langharige vacht ontstaan is door een spontane mutatie bij de abessijn. In eerste instantie wilden fokkers van de abessijn geen katten met lange haren gebruiken voor de fok.
Raby Chuffa of Selene, een mannelijke abessijn, die in 1953 vanuit Engeland naar Amerika werd gebracht, wordt beschouwd als de vader van de somali in Amerika. Alle somali katten uit Canada en Amerika stammen af van deze kater.
Vanaf 1960 is men specifiek gaan fokken met de langharige abessijn. Het nieuwe ras werd al snel populair en het kreeg de naam ‘somali’. In 1972 werd de eerst somali-kattenclub opgericht in Amerika. In 1979 mocht de somali voor het eerst shows meedoen.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
6
Risico

Hoog risico op erfelijke aandoeningen

Aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) (2) Shelton L et al., 2006
Testerink-Baas E, 2010
Diabetes mellitus (suikerziekte) (1) Ohlund M et al., 2015
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) (1) Giger U et al., 1991
Patella luxatie (losse knieschijf) (1) Testerink-Baas E, 2010
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) (4) Djajadiningrat-Laanen SC et al., 2002
Kuys A, 2012
Menotti-Raymond M et al., 2007
Narfstrom K et al., 2009
Pyruvaatkinase deficiëntie (verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen) (4) Grahn RA et al., 2012
Kohn B et al., 2005
Kushida K et al., 2015
Testerink-Baas E, 2010
Deel deze pagina