Dit deden we in 2021 voor de kalfjes!

Zuivel maakt meer kapot dan je lief is
Onze Stoppen met Zuivel-campagne zorgde voor een brede maatschappelijke discussie over het dierenleed achter de productie van zuivel.

De dieronvriendelijke kalverhouderij blijft een van de speerpunten van Dier&Recht. Dit zijn de belangrijkste successen voor de kalveren in 2021!

Veel media-aandacht voor Stoppen met Zuivel-campagne

In de zomer starten we de Stoppen met Zuivel-campagne. We roepen consumenten op om geen zuivel meer te consumeren. Met een postercampagne in de publieke ruimte, een website en een animatievideo informeren we consumenten over het verborgen dierenleed achter zuivel.

Boerenactiegroep Agractie spande met spoed een kort geding aan over onze poster met de tekst “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder.” De rechter oordeelde dat de scheiding van moeder en kind wel leed kan veroorzaken, maar dat wij dit niet ‘ernstig’ mogen noemen. De rechter keek alleen naar het moment dat het kalf bij de moeder wordt weggehaald en niet het treurige leven zonder moeder dat daarop volgt. Dier&Recht ging in hoger beroep tegen de bizarre uitspraak. Onze zaak werd op 7 december behandeld door het gerechtshof Amsterdam, de uitspraak volgt waarschijnlijk begin januari.

De eerste uitspraak zorgde voor een brede maatschappelijke discussie over het dierenleed achter de productie van zuivel. Dat toont aan hoe belangrijk het is dat onze stem wordt gehoord in het publieke debat. Deze campagne wordt dan ook verlengd in 2022.

Strijd tegen ongeschikte kalvervloeren gaat door

In 2021 starten we een bestuursrechtelijke procedure tegen het gebruik van onwettige vloeren in kalverstallen. Vleeskalfjes hebben net als alle koeien een zachte ondergrond nodig, zoals een weide of stro in de stal. Maar de meeste vleeskalveren in Nederland leven op een harde houten of betonnen roostervloer, zonder bodembedekking. De arme dieren mogen nooit naar buiten. In 2020 startten we een civiele procedure tegen de staat om het gebruik van deze vloeren aan te vechten. De civiele rechter oordeelde dat Dier&Recht de zaak bij de bestuursrechter moet voorleggen. Naar ons idee een onnodig ingewikkeld en tijdrovend proces, dat we desondanks toch zijn gestart in 2021.

We dienden handhavingsverzoeken in bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) tegen twee willekeurige kalverhouders. De NVWA wees onze handhavingsverzoeken af en ook onze bezwaarschriften tegen deze afwijzingen werden afgewezen. Nu het duidelijk is dat de staat niet optreedt tegen de onwettige vloeren, kunnen we het probleem eindelijk voorleggen aan de bestuursrechter. Dier&Recht heeft beroep ingediend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven – de hoogste bestuursrechter voor dit soort zaken – tegen de afwijzingen van de handhavingsverzoeken. Wordt vervolgd in 2022.

Hervorming kalverhouderij in zicht

In mei verscheen de Scenariostudie Kalverketen, uitgevoerd in opdracht van de landbouwminister. Dit is een uitgebreid onderzoek naar een toekomstbestendige kalversector. De studie schetst scenario’s waarin jonge kalfjes niet meer op transport gezet worden. Ook blijven kalfjes langer op de melkveehouderij en is er meer aandacht voor hun gezondheid en welzijn. In het belangrijke onderzoek zien we veel aanbevelingen terug uit onze eigen rapporten.

In januari vroeg Dier&Recht minister Schouten in een brandbrief om een drastische hervorming van de uiterst dieronvriendelijke kalversector. Meer dan 20.000 mensen tekenden de oproep. Hierin vroegen we de minister onder andere om melkveehouders te stimuleren de kalveren op hun eigen bedrijf te houden en een einde te maken aan het transport van ongespeende kalveren. In haar antwoord op onze brandbrief erkent de minister dat het samenbrengen van jonge – kwetsbare – kalveren van verschillende locaties een groot risico vormt voor hun gezondheid. Ze bevestigt bovendien dat er veel moet verbeteren in de kalverhouderij.

We zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het volgende kabinet de hervormingen in de praktijk brengt! 

Bedankt voor je hulp!

Hartelijk dank voor je steun in 2021, ook namens de kalfjes! We hopen dat de dieren ook volgend jaar weer op jouw hulp kunnen rekenen. Ben je het eens met onze standpunten en wil je meer doen voor de dieren? Met een donatie draag je direct bij aan het werk van Dier&Recht. Als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van donaties, elk bedrag is meer dan welkom.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!