Dier&Recht verliest kort geding maar zuivelcampagne gaat door

abricampagne #stoppenmetzuivel
Uitsluitend de door Agractie betwiste uiting wordt verwijderd. De twee andere posters, alsmede de website en de animatie, blijven zichtbaar. Foto: Maarten Nauw/Dier&Recht

Rechtbank Amsterdam behandelde vandaag het spoed kort geding dat boerenorganisatie Agractie indiende tegen Dier&Recht. De agrarische actiegroep protesteerde tegen een uiting van onze campagne Stoppen met Zuivel waarmee we consumenten oproepen om geen zuivel meer te consumeren. We wijzen daarbij op het verborgen dierenleed achter zuivel.

Postercampagne tegen zuivel

Onze boodschap wordt onder meer uitgedragen via een postercampagne in de publieke ruimte. Eén van de drie ontwerpen toont een afbeelding van een kalfje in een kruiwagen met de tekst: “Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder."

Agractie betwist niet dat kalfjes direct na de geboorte worden verwijderd van hun moeder, maar bestempelde deze specifieke uitlating als onrechtmatig omdat daarin gesproken wordt van ‘ernstig' dierenleed. Wij beriepen ons tijdens de zaak op diverse wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat het scheiden van koeien en kalfjes wel degelijk leed veroorzaakt. Zo krijgt het scheiden van kalf en koe in een recent onderzoek van Wageningen University & Research nog de ernstigste ongerief-score.

Uitspraak rechter

De rechter oordeelde echter: “Aantasting van dierenwelzijn, ongerief en zelfs leed kan mogelijk voorkomen worden door koe en kalf later te scheiden. Maar dat sprake is van ernstig leed zoals Dier&Recht in de betreffende uiting stelt, is echter niet aannemelijk.”

Wanneer is dierenleed ‘ernstig’ genoeg?

Dier&Recht-directeur Frederieke Schouten: “Het is ronduit teleurstellend dat de rechter alleen wilde kijken naar het moment dat het kalf bij de moeder wordt weggehaald en de vraag of dit 'ernstig' genoemd kan worden. De rechtbank gaat hiermee voorbij aan het leed dat onlosmakelijk verbonden is met het opgroeien zonder moeder. Dat veroorzaakt, samen met de sociale isolatie, aantoonbaar gedragsproblemen bij kalfjes. De jonge dieren kunnen slechter omgaan met stress en krijgen sneller last van gezondheidsproblemen zoals diarree. Bovendien is het sterftecijfer onder deze dieren hoger."

Hoger beroep

We gaan in hoger beroep, maar geven in de tussentijd gehoor aan het vonnis. Uitsluitend de door Agractie betwiste uiting wordt daarbij verwijderd. De twee andere posters, alsmede de website en de animatie, blijven zichtbaar. De campagne wordt zeer waarschijnlijk verlengd.

Steun onze campagne: bestel nu gratis onze raamposter en help de kalfjes!

Deel dit artikel