Minister beantwoordt onze brandbrief en erkent noodzaak hervorming kalversector

kalfjes in stal
Wordt de kalversector binnenkort eindelijk drastisch hervormt?

Het is duidelijk dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook inziet dat de kalfsvleesindustrie in haar huidige vorm onhoudbaar is. In haar antwoord op onze brandbrief voor hervorming van de kalversector, belooft ze haar best te doen om kalfjes een beter en gezonder leven te geven.

Brandbrief om sector te hervormen

Vleeskalveren leven onder zulke ongezonde omstandigheden, dat het niet de vraag is óf de kalfjes ziek worden, maar hoe vaak. Kalfjes van honderden bedrijven worden op veel te jonge leeftijd samengebracht en besmetten elkaar met veel verschillende bacteriën en virussen. De verzwakte dieren hebben geen enkele weerstand tegen ziektes. Om ze in leven te houden worden de kalfjes in hun korte leven meerdere keren behandeld met antibiotica.

Dit moet stoppen! Dier&Recht riep minister Schouten in een brandbrief op om de sector drastisch te hervormen. Meer dan 20.000 van jullie tekenden de oproep waarin we de minister met klem vroegen om:

  • Melkveehouders te stimuleren om hun kalveren op hun eigen bedrijf te houden
  • Een einde te maken aan het transport van ongespeende kalveren
  • Kalverhouders te helpen die willen stoppen of overstappen op biologische bedrijfsvoering

Toekomstscenario’s kalversector

In haar antwoord op onze brandbrief erkent de minister dat het bij elkaar brengen van jonge – voor ziekte vatbare – kalveren van verschillende locaties een groot risico vormt voor de gezondheid. Ze verwijst naar de Scenariostudie Kalverketen. In dit nieuwe onderzoek worden scenario’s geschetst waarin een einde komt aan het gesleep met jonge kalfjes. Ook blijven kalfjes langer op de melkveehouderij en is er meer aandacht voor hun gezondheid en welzijn.

“Ik heb € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor pilots voor voorlopers die volgens de geschetste scenario’s willen gaan werken, onder andere door dieren langer op het ‘moederbedrijf’ te houden of te werken in kortere ketens,” schrijft de minister.

Minister wil einde langeafstandstransport

Schouten benadrukt ook dat zij bij haar Europese collega’s pleit voor een aanpassing van de Europese Transportverordening waardoor het verboden wordt kalveren langer dan 8 uur te vervoeren. Daarnaast zal een verdere beperking van het transport van ongespeende kalveren deel uitmaken van de pilots.

Kalverhouders die willen stoppen, kunnen terecht bij de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden, aldus de minister. Ze geeft aan dat er ook wordt gewerkt aan een programma om veehouders te helpen hun bedrijf te verduurzamen.

Hervorming noodzakelijk

Samen met onze volgers en donateurs pleiten wij al jaren voor een grondige hervorming van de uiterst dieronvriendelijke kalversector. Wij zijn dan ook blij met de antwoorden van de minister. Uit haar brief blijkt dat ze heel goed weet dat de kalfsvleesindustrie in haar huidige vorm onhoudbaar is. Er is nog een lange weg te gaan, maar we zullen alles op alles zetten om kalfjes een beter leven te geven.

Op de hoogte blijven van onze campagnes voor de kalfjes? Schrijf je in op de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!