Fundamentele verandering kalverhouderij stap dichterbij

kalveren
Weidegang voor kalfjes: gaat het er dan eindelijk van komen?

Op 18 mei is het onderzoek naar verduurzaming van de Nederlandse kalverhouderij verstuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. Als het nieuwe kabinet de aanbevelingen uit het onderzoek opvolgt dan gaan de kalverhouderij en de melkveehouderij er heel anders uitzien. Er komt een einde aan het gesleep met piepjonge kalfjes, kalveren blijven langer op de melkveehouderij, groeien gezonder op en hun welzijn krijgt meer aandacht. 

Eigen plan sector te slap

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) diende de kalversector in 2019 een plan in voor een duurzamere kalverhouderij, maar dat was veel te slap. Daarom liet demissionair landbouwminister Schouten een eigen onderzoek uitvoeren door particuliere onderzoekbureaus. 

In haar brief aan de Eerste en Tweede Kamer schrijft minister Schouten dat de noodzaak hoog blijft om dierenwelzijnsonderwerpen als structurele bloedarmoede, (lange) transporten en ongeschikte vloeren te verbeteren. Ook krijgen nu nog te veel kalveren beschadigingen aan de longen door longontsteking en borstvliesontsteking. Het hoge antibioticumgebruik in de kalversector moet ook verder omlaag, aldus de minister.

Drie toekomstscenario’s

In het onderzoek worden drie toekomstscenario’s geschetst. In het eerste scenario blijven kalveren hun hele leven op een melkveehouderij, wordt weidegang gestimuleerd en krijgen de dieren onbeperkt drinken en zachte en grotere ligplaatsen. Er komt een einde aan de bestaande kalvermesterijen, de verzamelcentra en de langeafstandstransporten. Dit scenario sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van Dier&Recht.

In het tweede scenario dat minder ver gaat, blijven kalveren na hun geboorte minimaal drie maanden op het melkveebedrijf. Ook in dit voorstel moet de kalversector flink inkrimpen. In het derde scenario wordt de transportafstand van melkveehouderij naar de kalverhouder beperkt tot maximaal 100 kilometer. Dan is de import van kalveren alleen nog mogelijk uit buurlanden en grensstreken.

"In de gepresenteerde scenario’s wordt de manier waarop de kalverketen (melkvee- en vleeskalversector) is georganiseerd fundamenteel veranderd," schrijft minister Schouten aan de Eerste en Tweede Kamer. "Dit vraagt om een transitie van een systeem. Dat kost tijd." Schouten wil de scenario’s niet per direct invoeren, maar eerst verder uitwerken en toetsen in de praktijk.

Grondige hervorming nodig

Samen met onze volgers en donateurs pleiten wij al jaren voor een grondige hervorming van de uiterst dieronvriendelijke kalversector. De huidige, barbaarse leefomstandigheden van jonge kalfjes en de onnodige langeafstandstransporten zijn volstrekt onacceptabel!

Wij zijn enorm blij dat er voor dit belangrijke onderzoek veel aanbevelingen uit onze eigen rapporten zijn overgenomen. We zullen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het volgende kabinet de aanbevelingen uit het nieuwe rapport ook werkelijk in praktijk brengt.

Wil je altijd op de hoogte zijn van onze acties voor de kalfjes? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!