Zieke kalverindustrie niet te genezen met antibiotica

Gesloten

Zieke kalverindustrie niet te genezen met antibiotica

21.13920.000

21.139

Meer dan de helft van de kalfjes in de kalfsvleesindustrie wordt doodziek door de ongezonde leefomstandigheden in de stallen. De dieren worden tot hun slacht in leven gehouden met grote hoeveelheden antibiotica. De dieronvriendelijke kalverhouderij kan niet zonder antibiotica, minder gebruik leidt direct tot meer dode dieren. Een absurde en onhoudbare situatie! Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op om kalveren een beter en gezonder leven te geven. Help je mee? Onderteken de brandbrief!

Kalfsvleesindustrie = dierenleed

 1. Kalveren zijn een ‘restproduct’, ze worden alleen maar geboren omdat hun moeder melk moet geven. Direct na hun geboorte worden ze weggehaald bij hun moeder. Dat is funest voor hun gezondheid want voor de ontwikkeling van hun immuunsysteem zijn ze volledig afhankelijk van moedermelk. 
 2. Kalfjes hebben geen nut voor de zuivelindustrie, ze worden verkocht aan kalverhouders die ze vetmesten en verwerken tot kalfsvlees. De kalveren worden veel te jong vervoerd van de melkveehouder naar de kalverhouder. Een transport dat uren- of zelfs dagenlang kan duren. Hierdoor raken de dieren ernstig verzwakt. 
 3. Kalfjes van honderden bedrijven komen bij elkaar en besmetten elkaar met veel verschillende bacteriën en virussen. De verzwakte kalfjes maken geen schijn van kans tegen ziektes als diarree en longontsteking.
 4. Het leven op harde, koude roostervloeren verergert die ziektes. Jonge kalfjes kunnen hun lichaamswarmte nauwelijks op peil houden in de kale stallen.
 5. De jonge grazers mogen nooit in de wei; ze krijgen niets te grazen. Het ongezonde en ongeschikte voer veroorzaakt bloedarmoede en ernstige maag- en darmaandoeningen. 

Hoog antibioticagebruik

De meeste vleeskalveren worden in een half jaar tijd vetgemest voor de slacht. In die korte tijd worden ze zó vaak ziek dat ze meerdere keren behandeld moeten worden met antibiotica. Dit onverantwoorde gebruik verhoogt het risico op resistente bacteriën, ook wel superbugs genoemd. Dit is niet alleen een enorm gevaar voor de gezondheid van de dieren, maar ook voor mensen.

De tijd voor verandering is nú

Dat de kalversector ondanks alle inspanningen niet kan functioneren zonder grote hoeveelheden antibiotica, bewijst hoe ongezond de leefomstandigheden zijn voor de dieren. De voortzetting van deze industrie op de huidige wijze is een ramp voor het welzijn van kalveren en een gevaar voor de volksgezondheid. 

Onderteken de brandbrief!

Minister Schouten weet heel goed dat er iets moet veranderen in de kalversector. Het is van het grootste belang dat er nu echt gróndig wordt ingegrepen. Onderteken de brandbrief en roep minister Schouten op om de kalfsvleesindustrie radicaal te hervormen!

In de media

Gesloten

Dier&Recht start een rechtszaak tegen de grootste Nederlandse kalverslachter om een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Word jij medestander in onze juridische strijd?

Ja, ik onderteken de brandbrief voor gezonde kalveren zonder antibiotica!

De dieronvriendelijke vleeskalverhouderij kan niet functioneren zonder enorme hoeveelheden antibiotica. Dit toont aan hoe ongezond deze sector is voor de kalfjes. De huidige kalverindustrie vormt een onverantwoord risico voor het welzijn van kalveren en een gevaar voor de volksgezondheid. 

Lees hier de volledige tekst

Brandbrief ‘Hervorm de kalversector!’

Aan minister Carola Schouten,

Wij maken ons grote zorgen over de structurele gezondheidsproblemen in de kalfsvleesindustrie. Kalveren worden direct na hun geboorte weggehaald bij hun moeder. Dat is funest voor hun gezondheid, want voor de vorming van hun immuunsysteem zijn ze sterk afhankelijk van de antistoffen in moedermelk. Dat onderontwikkelde immuunsysteem maakt deze kwetsbare dieren enorm vatbaar voor infecties, vleeskalveren worden tijdens hun korte leven gegarandeerd meerdere keren ziek. Dit leidt tot veel dierenleed en een hoog gebruik van antibiotica. Een onhoudbare situatie.

Kringloopvisie

In uw kringloopvisie pleit u voor het terugdringen van het antibioticagebruik in de gehele veehouderij.

De huisvesting van dieren biedt ruimte aan hun natuurlijke gedrag en wordt gecombineerd met een goede zorg vanuit hun specifieke behoeften. Ook wordt bij het ontwerp van stallen, bij de stalinrichting en bij de voederpraktijk expliciet aandacht gegeven aan het voorkomen van ziektes. Hierdoor, en met een goede verzorging, zal het antibioticagebruik nog verder beperkt kunnen worden.

Dit rooskleurige toekomstbeeld staat mijlenver af van de trieste realiteit in de kalverhouderij. Huisvesting die ruimte biedt aan natuurlijk gedrag? Vleeskalveren komen nooit buiten. Ze brengen hun korte leven door in kale stallen, op harde, gladde roostervloeren. Als ze met elkaar proberen te spelen, glijden ze uit. Een goede zorg vanuit specifieke behoeften? De kalfjes leven op een ongezond dieet met veel te weinig ijzer; gras of hooi krijgen deze herkauwers niet. De stalinrichting en voederpraktijken in de vleeskalverhouderij voorkomen geen ziektes, maar veroorzaken ze.

Broedplaatsen voor infectieziekten

Het bijeenbrengen van jonge dieren met een slechte afweer is de basis van de kalverhouderij in haar huidige vorm. Jaarlijks importeren kalvermesters honderdduizenden jonge kalveren, vaak over lange afstanden. De verzamelplaatsen, de vrachtwagens en de bedrijven waar ze terechtkomen, zijn broedplaatsen voor infectieziekten. Eenmaal bij de kalvermester, leven de kalveren op kale, natte roosters. Dit maakt ze extra gevoelig voor stof, vochtige lucht, ammoniak en tocht in de stallen.

Omdat hun immuunsysteem niet goed is ontwikkeld, blijven de jonge dieren enorm vatbaar voor ziektes als diarree en longontsteking. Zo bleek uit onderzoek (2017) van Wageningen Livestock Research dat 35 procent van de witvleeskalveren borstvliesontsteking krijgt, een zeer pijnlijke ontsteking in de borstholte. Bij rosékalveren krijgt 54 procent borstvliesontsteking.

Antibioticagebruik

Hoewel het antibioticagebruik in de kalversector tussen 2009 en 2019 is gehalveerd, blijft de inzet onverantwoord hoog. Om slechts een halfjaar in leven te blijven, krijgt een witvleeskalf standaard 2 à 3 kuren antibiotica. Dit verhoogt het risico op het ontstaan van resistente bacteriën.

Dierenleed

Dat de kalversector ondanks alle inspanningen niet kan functioneren zonder grote hoeveelheden antibiotica, bewijst hoe ongezond de leefomstandigheden zijn voor de kalveren. Dieren veel te jong op transport zetten, maakt ze zwak. Jonge dieren van honderden bedrijven op één plek bij elkaar brengen, maakt ze ziek. Jonge kalfjes laten leven op betonnen vloeren waar ze niet eens comfortabel kunnen liggen en ze hun lichaamswarmte niet op peil kunnen houden, verergert die ziektes. Dieren zó ongezond voeden dat ze permanent tegen bloedarmoede aanzitten, verslechtert hun afweer. Jonge herkauwers niet voldoende te herkauwen geven, leidt tot ernstige maag- en darmaandoeningen.

Hervorming van de sector

Wij weten dat dit onderwerp uw aandacht heeft en dat u stappen wilt zetten om de sector te verduurzamen. De slechte gezondheid van Nederlandse vleeskalveren is onacceptabel en staat haaks op de waarden die u verwoordt in uw kringloopvisie. Doorgaan met het huidige model is een onverantwoord risico voor het welzijn van de kalveren én voor de volksgezondheid.

Daarom roepen we u met klem op:

 • Help kalverhouders te stoppen of help ze met overstappen naar een biologische bedrijfsvoering.
 • Maak een einde aan het transport van ongespeende kalveren.
 • Stimuleer melkveehouders om hun kalveren op het eigen bedrijf te houden.

Dit zijn de belangrijkste stappen in de omslag naar een toekomstbestendige veehouderij, een vermindering van dierenleed en een afname van antibioticagebruik.

Tijd voor een koerswijziging

Wij vragen u om concrete stappen te zetten om dit probleem aan te pakken. U kunt dit niet aan de sector overlaten. Aan u de taak en de plicht om deze dieronvriendelijke sector te hervormen.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de dieren?
Doneer nu!

Zojuist ondertekend

  Factsheet
  Deel deze campagne