Boerboel

Boerboel

De Boerboel is een heel grote hond. Veel Boerboels kampen door hun massieve bouw met de pijnlijke gewrichtsaandoeningen heupdysplasie en elleboogdysplasie. Ook aandoeningen van de knieën (patella luxatie en voorste-kruisbandlaesie) komen regelmatig voor. Kreupelheid en pijn bij het lopen zijn bij dit ras helaas verre van zeldzaam. Pijnstillende behandelingen en hersteloperaties zijn kostbaar, ook omdat het een grote hond betreft. De losse huid op de kop in combinatie met de ronde ogen, geeft een verhoogd risico op de oogaandoeningen entropion en ectropion. Ook huidplooidermatitis komt nogal eens voor. De aandoeningen manifesteren zich al op jonge leeftijd, en de hond kan er zijn hele leven last van hebben. Bij Dier&Recht zijn relatief veel gevallen bekend van ernstig zieke honden, die bovendien jong sterven.

Geschiedenis

De Boerboel stamt af van Bullenbijters met Mastiffachtige trekken, die in de zeventiende eeuw door Nederlandse kolonisten mee naar Zuid-Afrika werden genomen. Daar mengden ze zich met diverse inheemse gedomesticeerde honden. De naam ‘Boerboel’ komt van het Afrikaans-Nederlandse woord voor ‘boer’ (boer) en ‘hond’ (boel). De Boerboels waren zeer sterke, trouwe boerenhonden, die de woning beschermden tegen gevaarlijke dieren. Ook de Engelsen (die eind achttiende, begin negentiende eeuw naar Zuid-Afrika kwamen) brachten honden mee: langbenige Bulldogs en Mastiffs, die ze kruisten met Boerboels. Het diamanten-mijnbedrijf De Beers, dat in 1888 door Cecil Rhodes werd opgericht in Johannesburg, importeerde Bullmastiffs om de mijnen te beschermen. Ook die werden gekruist met Boerboels. Daarnaast vond er vermenging plaats met inheemse bastaardhonden, door de Afrikaners ‘Kafferbrakke’ genoemd.

Welke honden er precies aan de basis liggen van de Boerboel valt dus moeilijk te zeggen. Wel is zeker dat het sterke honden waren, wier taak het was te waken, te beschermen en te verdedigen – en dat alleen de sterksten in staat waren om de hitte en de confrontatie met wilde dieren te overleven.

Toen de Nederlandse kolonisten in de negentiende eeuw vanuit de Kaapkolonie naar de binnenlanden trokken (De Grote Trek), raakten de Boerboels verspreid over het land. Ze leefden vaak op afgelegen, uitgestrekte farms, waar ze noodzakelijk waren voor de jacht, het hoeden van het vee en de bescherming tegen vijanden. De isolatie werkte inteelt in de hand.

Na verloop van tijd trokken veel boeren naar de steden, geen ideale plek voor grote waakhonden. De Boerboels die wel mee gingen, raakten vermengd met andere rassen. Zo verdween de typische Boerboel. Begin twintigste eeuw was het ras vrijwel uitgestorven.

Rond 1980 ging een groep liefhebbers zich inspannen om het ras te herstellen. In heel Zuid-Afrika werd gezocht naar Boerboels. Er werden 250 exemplaren bestudeerd, waarvan er nog geen 80 door de selectie kwamen. Uit deze kleine populatie is in de jaren tachtig het ras teruggefokt. Het kampt daardoor met een kleine genenpool en een hoge mate van inteelt. De Boerboel heeft zich inmiddels verspreid over de hele wereld, maar wordt door de FCI niet als ras erkend.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
15
Risico

Hoog risico op erfelijke aandoeningen
DNA-testen beschikbaar

Geen

Atopie (omgevingsallergie) (1) Boerboel International, 2015
Demodicosis (gevoeligheid voor infectie met Demodex-mijt) (1) Boerboel International, 2015
Ectropion (naar buiten gedraaide oogleden) (1) Boerboel International, 2015
Elleboogdysplasie - grote hond (aandoening elleboog) (4) Boerboel Club, 2016
Boerboel International, 2015
Kirberger RM et al., 2007
Orthopedic Foundation for Animals, 2014, ED
Entropion (naar binnen krullende oogleden) (1) Boerboel International, 2015
Epilepsie (1) LICG, 2011
Hernia umbilicalis (navelbreuk) (1) Boerboel International, 2015
Heupdysplasie - grote hond (ontwikkelingsstoornis heup) (3) Boerboel Club, 2016
Boerboel International, 2015
Orthopedic Foundation for Animals, 2014, HD
Huidplooidermatitis (ontsteking van huidplooien) (1) Boerboel International, 2015
Patella luxatie (losse knieschijf) (2) Boerboel Club, 2016
Boerboel International, 2015
Retinadysplasie (abnormale ontwikkeling netvlies) (1) Gornik KR et al., 2014
Uraatstenen (bepaald type urinewegstenen) (1) Karmi N et al., 2010
Vaginale plooiprolaps (verzakking van vaginaslijmvlies) (2) Boerboel Club, 2016
Boerboel International, 2015
Voorste-kruisbandlaesie ('voetbalknie') (1) Boerboel Club, 2016
Wobbler syndroom (afwijkende gang door vernauwd wervelkanaal) (1) ' data-trigger='hover'>Gray MJ et al., 2003
Deel deze pagina