Retinadysplasie, retinopathie (abnormale ontwikkeling netvlies)

Categorie
Ogen
Ernst
Matig ernstig
Behandelbaarheid
Slecht
Symptomen
Gedeeltelijke of volledige blindheid, Losraken retina, Oogafwijkingen
DNA-test beschikbaar?

Ja, voor de rassen:

Beschrijving

Retinadysplasie is een oogaandoening, waarbij een abnormale ontwikkeling van het netvlies (retina) ontstaat. Retinadysplasie is een naam voor een groep ontwikkelingsstoornissen van het netvlies.

De eerste vorm is lokale retinadysplasie, waarbij kleine plooitjes in het netvlies zitten die weinig problemen voor het zicht geven en soms nog kunnen verdwijnen. Wanneer grotere gebieden aangetast zijn, zoals bij de geografische vorm het geval is, zal afbraak van het aangetaste gebied optreden, waardoor dat deel van het netvlies het zicht verliest. De derde vorm is de totale loslating van de retina, doordat deze onderontwikkeld is en afgebroken zal worden, met blindheid tot gevolg. Retinadysplasie kan aan één of beide ogen voorkomen.

Een van de vormen die bij veel hondenrassen voorkomt is canine multifocale retinopathie ook wel CMR1 genoemd. Vanaf een leeftijd van dertien weken begint het netvlies van pups al te beschadigen. De pups worden slechtziend of blind. Als er een gentest beschikbaar is kan de aandoening met een goed fokbeleid voorkomen worden.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid oogonderzoek. Als er een DNA-test beschikbaar is kan deze de diagnose zeker stellen.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk. De oogafwijking is ongeneeslijk. Afhankelijk van de hoeveelheid schade aan het netvlies kan de hond er goed mee leven of is de hond slechtziend of zelfs blind.

Deel deze pagina