Retinadysplasie (abnormale ontwikkeling netvlies)

Categorie
Ogen
Ernst
Matig ernstig
Behandelbaarheid
Slecht
Symptomen
Gedeeltelijke of volledige blindheid, Losraken retina, Oogafwijkingen
DNA-test beschikbaar?

Ja, voor de rassen:

Beschrijving

Retinadysplasie is een oogaandoening, waarbij een abnormale ontwikkeling van het netvlies (retina) ontstaat. Retinadysplasie is een naam voor een groep ontwikkelingsstoornissen van het netvlies. De eerste vorm is lokale retinadysplasie, waarbij kleine plooitjes in het netvlies zitten die weinig problemen voor het zicht geven en soms nog kunnen verdwijnen. Wanneer grotere gebieden aangetast zijn, zoals bij de geografische vorm het geval is, zal afbraak van het aangetaste gebied optreden, waardoor dat deel van het netvlies het zicht verliest. De derde vorm is de totale loslating van de retina, doordat deze onderontwikkeld is en afgebroken zal worden, met blindheid tot gevolg. Retinadysplasie kan aan één of beide ogen voorkomen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van de verschijnselen en bevindingen bij het lichamelijk onderzoek en een uitgebreid oogonderzoek. Er bestaat een DNA-test voor deze aandoening voor de Labrador Retriever.

Behandeling

Er is geen behandeling mogelijk. De oogafwijking is ongeneeslijk, maar veroorzaakt slechts zelden ernstige visusproblemen (minder dan vijf procent van de honden met retinadysplasie).

Deel deze pagina