Egyptische mau

Egyptische mau

Van de Egyptische mau zijn weinig specifieke en ras-typische ziekten bekend. Dat hoeft niet te betekenen dat er weinig erfelijke aandoeningen bestaan. Het ras is relatief jong en er is weinig onderzoek beschikbaar, wat het beeld mogelijk vertekent. Erfelijke ziekten waar je in elk geval rekening mee moet houden, zijn: hartfalen (HCM), wat kan leiden tot kortademigheid, conditieverlies en ook plotselinge sterfte; FIP, een dodelijke infectieziekte; blaasgruis, waardoor plasproblemen en blaasontsteking ontstaan.

Geschiedenis

Uit Egyptische geschriften is naar voren gekomen, dat de oude Egyptenaren zo’n vijfduizend jaar geleden al samenleefden met huiskatten. Sommigen geloven dat de kat die door de oude Egyptenaren aanbeden werd, de voorouder was van de Egyptische mau.
De Egyptische mau deed zijn intrede in Europa aan het begin van de twintigste eeuw. Fokkers uit Italië, Zwitserland en Frankrijk hebben het ras gevormd.  Net als bij veel andere kattenrassen, werd de Tweede Wereldoorlog de Egyptische mau bijna fataal. Rond 1945 was het ras bijna uitgestorven. De verbannen Russische prinses Nathalie Troubetskoy bracht de Egyptische mau vanuit Egypte terug naar Italië, waar nog enkele exemplaren leefden.
In 1956 vertrok Troubetskoy naar Amerika met drie mau's, waar zij begon met een fokprogramma en het promoten van het ras. Deze drie mau's vormen de basis van de nieuwe bloedlijn. Bijna alle hedendaagse mau's stammen van deze bloedlijn af. Door het kleine aantal katten dat nog over was, is de genenpool ook erg klein. Hierdoor heeft er inteelt en lijnkruising plaatsgevonden.
Momenteel wordt het ras door een kleine groep fokkers over de hele wereld gefokt.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
5
Risico

Beduidend risico op erfelijke aandoeningen

Aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) (2) Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy, 2002
Testerink-Baas E, 2010
Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) (1) Rohrbach BW et al., 2001
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) (1) Testerink-Baas E, 2010
Pyruvaatkinase deficiëntie (verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen) (2) Grahn RA et al., 2012
Laboklin., 2014
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (3) Albasan H et al., 2012
Appel SL et al., 2010
Houston DM, 2016
Deel deze pagina