Wetterhoun

Wetterhoun

De wetterhoun is een Nederlands ras en kent geen grote raspopulatie, waardoor het risico op het fokken met (zeer) nauw-verwante honden groot is, met inteelt en mogelijk erfelijke aandoeningen tot gevolg.

Outcross om inteelt terug te dringen

De rasvereniging is recent begonnen met een fokplan waarbij ze outcross (honden van andere rassen) toepassen om de inteelt terug te dringen. Dat is hard nodig omdat de vruchtbaarheid in het ras terugloopt. Dat uit zich al in mislukte dekkingen en steeds kleiner wordende nesten.

Elleboogdysplasie en heupdysplasie

Heupdysplasie en elleboogdysplasie komen voor, maar in geringe frequentie. De aandoeningen manifesteren zich vaak al op jonge leeftijd. Pijnstillende behandelingen en hersteloperaties hiervoor zijn kostbaar.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
9
Risico

Gering risico op erfelijke aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Aortastenose (vernauwing van de hoofdslagader) (1) Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, 2015
Cardiomyopathie (DCM) (hartfalen door een uitgerekte hartspier) (1) Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, 2015
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) (1) Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, 2015
Elleboogdysplasie - grote hond (aandoening elleboog) (1) Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, 2015
Entropion (naar binnen krullende oogleden) (1) Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, 2015
Heupdysplasie - grote hond (ontwikkelingsstoornis heup) (1) Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, 2015
Persisterende rechteraortaboog (blijvende rechter [i.p.v. linker] aortaboog) (1) Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, 2015
Pulmonaalstenose (vernauwing van de longslagader) (1) Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen, 2015
Severe combined immunodeficiency (onvoldoende ontwikkeld afweersysteem) (2) Tizard IR et al., 2000
Weiss DJ et al., 2010
Deel deze pagina