Manx

Manx

Het raskenmerk van manx-katten is hun staartloosheid. Het ontbreken van de staart zorgt voor veel welzijnsproblemen, tezamen het manx-syndroom genoemd. De kenmerken hiervan zijn: open ruggetje; urine-incontinentie; niet op kunnen houden van ontlasting; verlamming van de achterpoten; pijn aan de onderrug; obstipatie door verwijde einddarm. Alle levende manx-katten hebben één normaal staart-gen en één afwijkend staartloos-gen. Het gen dat zorgt voor deze staartloosheid (het manx-gen) erft dominant over. Manx-kittens met twee afwijkende staartloos-genen overlijden vroeg na de geboorte, of al in de baarmoeder. Dit gebeurt in totaal bij 25 procent van de kittens! De aandoeningen bij dit ras zijn allemaal zo ernstig dat veel rasverenigingen het ras niet erkennen. De keuze voor een manx-kitten raden wij ten zeerste af.

Verder is het ras gevoelig voor het ontwikkelen van de dodelijke ziekte FIP en voor het ontwikkelen van blaasgruis, waardoor blaasontsteking en plasproblemen (op ongewenste plaatsen plassen en niet kunnen plassen) ontstaan.

Geschiedenis

De manx heeft eeuwenlang op het eiland Man gewoond, in de Ierse zee tussen Engeland en Ierland. De staartloosheid van de manx is waarschijnlijk ontstaan door een spontane mutatie in de kattenpopulatie op het eiland. De manx leefde op een klein eiland, dus de genenpool was klein en het dominante gen werd makkelijk doorgegeven van generatie op generatie. In 1901 werd door Britse liefhebbers de eerste manx-club opgericht.
De manx is – door het manx-gen – een van de moeilijkste rassen om te fokken. 

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
6
Risico

Beduidend risico op erfelijke aandoeningen
DNA-testen beschikbaar

Geen

Aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Feline infectieuze peritonitis (FIP) (besmettelijke buikvliesontsteking) (2) Pesteanu-Somogyi LD et al., 2006
Rohrbach BW et al., 2001
Hereditaire congenitale doofheid (erfelijke aangeboren doofheid) (1) Strain G, 1996
Manxsyndroom (problemen als gevolg van staartloosheid Manx) (1) Lekcharoensuk C et al., 2001
Mastceltumor (mastocytoom, kanker van specifieke afweercellen) (3) Goldschmidt MH et al., 2000
Gough A et al., 2010
Strain G, 1996
Neonatale iso-erytrolyse (afweerreactie tegen eigen rode bloedcellen) (1) Forcada Y et al., 2007
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (5) Albasan H et al., 2012
Cannon AB et al., 2007
Gough A et al., 2010
Lekcharoensuk C et al., 2001
Deel deze pagina