Tamaskan

tamaskan
De tamaskan is gefokt om zo veel mogelijk op de wolf te lijken

Er is weinig informatie beschikbaar over de gezondheid van de tamaskan. Ziektes die voorkomen zijn heupdysplasie, epilepsie en degeneratieve myelopathie. De fokkerij van de tamaskan verloopt via een open stamboek en dat heeft grote gezondheidsvoordelen. Bij een open stamboek zijn ook kruisingen toegestaan met andere wolfachtige honden. Dit verhoogt de diversiteit in de genenpool en dat verkleint het risico op de overdracht van erfelijke aandoeningen.

Heupdysplasie

Bij de tamaskan komt heupdysplasie voor. Een pijnlijke heupaandoening die levenslang ongemak veroorzaakt. Een hond met heupdysplasie heeft meestal levenslang pijnstillers nodig.

Epilepsie

Ook epilepsie komt zo nu en dan voor bij de tamaskan. Gelukkig worden niet alleen de lijders maar ook de ouders, broers en zussen van lijders meteen uitgesloten van de fokkerij voor dit ras. Ook mag er niet zomaar worden gefokt met halfzussen en halfbroers van lijders aan epilepsie. Een goede regeling waar veel andere rasverenigingen nog een voorbeeld aan kunnen nemen!

Degeneratieve myelopathie

Deze aandoening uit zich meestal op latere leeftijd en veroorzaakt aantasting van het ruggenmerg. Honden kunnen hun achterhand moeilijker gebruiken en gaan slepen en struikelen. Er is geen behandeling en geen genezing mogelijk, de aandoening veroorzaakt uiteindelijk blijvende invaliditeit.

Open stamboek

De tamaskan is geen officieel erkent ras. Via het een open stamboek wordt er geregeld gekruist met andere rassen. Dit voorkomt inteelt en vermindert het risico op erfelijke aandoeningen. Bij een gesloten stamboek worden alleen raszuivere honden met elkaar gekruist. In zo'n beperkte genenpool ontstaat steeds meer inteelt en dat zorgt voor een toename van erfelijke ziektes.

Geschiedenis

De tamaskan is gefokt om zo veel mogelijk op de wolf te lijken, de genen bevatten wolven-dna. Het jonge ras is ontstaan uit husky-achtige honden in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Deze honden werden gekruist met verschillende rassen waaronder de Siberische husky, Duitse herdershond, Alaskan malamute, saarlooswolfhond en de Tjechoslowaakse wolfshond.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
10
Risico

Gering risico op erfelijke aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Cataract (staar) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Cryptorchidie (niet ingedaalde testikel) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Degeneratieve myelopathie (aantasting ruggenmerg) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Elleboogdysplasie - kleine hond (aandoening elleboog) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Epilepsie (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Heupdysplasie - kleine hond (ontwikkelingsstoornis heup) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Hypoadrenocorticisme [ziekte van Addison] (te weinig bijnierschorshormoon) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Hypofysaire dwerggroei (tekort aan groeihormoon) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Multidrug resistance gen 1 deficiëntie (overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) (1) Nederlandse Tamaskan Club, 2015
Deel deze pagina