Nieuwsartikelen

23 april 2018 16:49

Een van de misstanden in maneges is sociale isolatie. Paarden zijn uitermate sociale dieren, die in de natuur in kuddes leven waarbinnen (en waartussen) complexe relaties worden onderhouden. Fysiek contact is daarbij van groot belang.

Lees verder...

18 april 2018 17:20

Een afname van de consumptie van voedsel van dierlijke oorsprong kan zeker een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat schrijft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Lees verder...

5 april 2018 10:37

De Nederlandse overheid is er alles aan gelegen om de derogatie te behouden. Derogatie is een ontheffing waarmee Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan de EU-norm toestaat. Meer mest uitrijden betekent meer dieren houden en dus meer export. 

Lees verder...

4 april 2018 16:08

De Europese Commissie zal Nederland waarschijnlijk voor de komende twee jaar derogatie verlenen. Dit is het advies van het Nitraat comité. De boerenlobby is blij met de verlenging van twee jaar. En gek genoeg zijn wij dat ook. 

Lees verder...

29 maart 2018 12:12

Goed nieuws over de derogatie! Naar aanleiding van onze campagne tegen de Nederlandse derogatie (mestontheffing)  is Dier&Recht directeur Hans Baaij op gesprek geweest bij de Europese Commissie. 

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht