Nieuwsartikelen

29 oktober 2019 11:56

De stikstofcrisis, mestvervuiling en bodemverzuring. Om deze problemen het hoofd te bieden, pleit minister Schouten (LNV) voor een omslag naar kringlooplandbouw. Een duurzamere vorm van landbouw, met meer aandacht voor dierenwelzijn en lokaal geproduceerde producten. Maar past de alsmaar groeiende kalverhouderij wel in dat plaatje?

Lees verder...

28 oktober 2019 12:18

Vanavond neemt Ellie in de Handel het slepende probleem met de import van paardenvlees onder de loep. Het onderzoek van Stichting Dier&Recht naar de paardenvleessector in Argentinië en Uruguay komt uitgebreid aan bod.

Lees verder...

24 oktober 2019 12:08

Ondanks ernstige misstanden blijft de import van vleeskalveren uit Ierland explosief toenemen. Dit jaar hebben al bijna 77.000 kalfjes de lange, stressvolle reis over land en zee moeten afleggen. Dat is 80 procent meer dan vorig jaar! Dier&Recht wil dat er een einde komt aan alle langeafstandstransporten en stuurt een brandbrief aan de minister.

Lees verder...

22 oktober 2019 17:11

Jaarlijks worden honderdduizenden kalveren van slechts een paar weken oud over grote afstanden door Europa vervoerd. Hun eindbestemming: Nederland. Veel kalfjes komen uitgeput, verzwakt of ziek aan. Maar ondanks het dierenleed dat aan deze transporten kleeft, neemt de kalverimport alleen maar toe. 

Lees verder...

16 oktober 2019 10:59

In de paardensector heersen verschillende opvattingen over hoe paarden zich van nature gedragen. Bijvoorbeeld het onjuiste idee dat paarden in de natuur erg hard en agressief tegen elkaar zijn. In werkelijkheid veroorzaakt de traditionele manier van paarden houden veel stress en agressie bij de dieren, terwijl paarden van nature juist nieuwsgierig en vriendelijk naar soortgenoten zijn.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht