Ocicat

ocicat
De ocicat is ontstaan uit een kruising tussen een sealpoint siamees en een abessijn.

De ocicat is een relatief onbekend kattenras ontstaan uit de abessijn en de siamees. Dit ras is daarom ook gevoelig voor dezelfde erfelijke aandoeningen.

Nierfalen door amyloïdose

Net als bij de siamees en de abessijn, komt amyloïdose ook voor bij de ocicat. Cijfers over de ziekte ontbreken, maar deskundigen vermoeden hoge percentages.

Blindheid door PRA

PRA ofwel progressieve retina atrofie komt ook voor bij de ocicat. PRA zorgt voor verslechtering van het netvlies en leidt uiteindelijk tot volledige blindheid. Er is hiervoor een DNA-test beschikbaar dus met een goed fokbeleid kan de ziekte bij kittens worden voorkomen.

Stofwisselingsziekte

De ocicat is ook gevoelig voor een verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen (pyruvaatkinase deficiëntie). Kittens met deze ziekte sterven meestal al op heel jonge leeftijd. Er is een DNA-test dus een goed fokbeleid kan ook hier de ziekte voorkomen.

Blaasgruis

Zoals bij veel raskatten is ook de ocicat is gevoelig voor het ontwikkelen van blaasgruis (urolithiase). Dit veroorzaakt een pijnlijke blaasontsteking. Heeft je kat symptomen van blaasontsteking, dan is het altijd zaak om te overleggen met een dierenarts. Blaasgruis kan de urineweg afsluiten en dan kan je kat niet meer plassen. Dat is levensbedreigend en moet met spoed worden behandeld.

Geschiedenis

De ocicat is een relatief nieuw ras. De eerste ocicat werd in 1964 gecreëerd in Amerika, en in 1966 werd het ras geregistreerd.

Een fokster uit Amerika probeerde een aby-point siamees te fokken, door een sealpoint siamees te kruisen met een abessijn. De jongen uit dit nest werden nogmaals gekruist met een siamees. In dit nest bevond zich een katje, Tonga. Dit katje leek qua uiterlijk op een ocelot en zo was het ocicat-ras geboren.

Met Tonga begon de fokster aan een gerichte opbouw van een nieuw ras. Later werd ook de Amerikaanse korthaar aan het fokprogramma toegevoegd om zo het mooie gevlekte patroon nog beter te laten uitkomen. De Amerikaanse korthaar is verantwoordelijk voor de zilveren kleur en de zware botstructuur van de huidige ocicat.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
4
Risico

Gering risico op erfelijke aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) (1) Testerink-Baas E, 2010
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) (5) International Cat Care, 2016
Kuys A, 2012
Laboklin., april 2015
Menotti-Raymond M et al., 2010
Menotti-Raymond M et al., 2007
Pyruvaatkinase deficiëntie (verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen) (1) Laboklin., 2014
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (2) Albasan H et al., 2012
Houston DM, 2016
Deel deze pagina