Ocicat

Ocicat

Bij de ocicat komt amyloïdose voor, net als bij de siamees en de abessijn, omdat het ras uit deze twee rassen is gevormd. Cijfers over de prevalentie van de ziekte ontbreken, maar deskundigen vermoeden hoge percentages. Verder komt de oogziekte PRA voor. PRA zorgt voor verslechtering van het netvlies en leidt uiteindelijk tot volledige blindheid. Ook komt een verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen (pyruvaatkinase deficiëntie) voor, waardoor kittens al op heel jonge leeftijd sterven. Het ras is gevoelig voor het ontwikkelen van blaasgruis (urolithiase), met een pijnlijke blaasontsteking als gevolg.

Geschiedenis

De ocicat is een relatief nieuw ras. De eerste ocicat werd in 1964 gecreëerd in Amerika, en in 1966 werd het ras geregistreerd.
Een fokster uit Amerika probeerde een aby-point siamees te fokken, door een sealpoint siamees te kruisen met een abessijn. De jongen uit dit nest werden nogmaals gekruist met een siamees. In dit nest bevond zich een katje, Tonga. Dit katje leek qua uiterlijk op een ocelot en zo was het ocicat ras geboren.
Met Tonga begon de fokster aan een gerichte opbouw van een nieuw ras. Later werd ook de Amerikaanse korthaar aan het fokprogramma toegevoegd om zo het mooie gevlekte patroon nog beter te laten uitkomen. De Amerikaanse korthaar is verantwoordelijk voor de zilveren kleur en de zware botstructuur van de huidige ocicat.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
4
Risico

Gering risico op erfelijke aandoeningen

Aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Amyloïdose (afzetting van eiwit in organen) (1) Testerink-Baas E, 2010
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering van het netvlies) (5) International Cat Care, 2016
Kuys A, 2012
Laboklin., april 2015
Menotti-Raymond M et al., 2007
Menotti-Raymond M et al., 2010
Pyruvaatkinase deficiëntie (verstoorde energiestofwisseling van de rode bloedcellen) (1) Laboklin., 2014
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (2) Albasan H et al., 2012
Houston DM, 2016
Deel deze pagina