Dit zijn de belangrijkste successen voor de kalveren in 2020

Kalveren - campagnes

De talloze ernstige misstanden in de kalverhouderij bleven ook in 2020 een belangrijk speerpunt voor Dier&Recht. Dit zijn de belangrijkste successen voor de kalveren in 2020.

Geen inkomenssteun aan kalversector

Dier&Recht riep de overheid in april op om geen noodhulp te verstrekken aan de sector zolang kalverhouders niet bereid zijn te verduurzamen. Door de gevolgen van de coronacrisis is de afzetmarkt voor kalfsvlees volledig ingestort. De kalversector vraagt al sinds het begin van de crisis om financiële steun.

Ondanks druk vanuit de kalversector hield het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voet bij stuk. De veehouderij, en dus ook de kalverhouderij, moet bestand zijn tegen abnormale omstandigheden. Inkomenssteun aan de kalverhouderij vanwege de coronacrisis is daarom niet aan de orde, aldus het ministerie.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de landbouwbegroting op 24 en 25 november bevestigde minister Schouten dit standpunt: er komen geen speciale steunmaatregelen voor kalverhouders.

Stop de zinloze kalvertransporten

De Nederlandse kalverhouderij importeert jaarlijks ruim 800.000 kalveren. De kalfjes zijn uitermate slecht bestand tegen de ontberingen tijdens transport en veel kalfjes komen dan ook ernstig verzwakt, uitgehongerd en uitgedroogd aan op hun bestemming.

Dier&Recht riep minister Schouten vorig jaar in een brandbrief op een einde te maken aan dit nodeloze gesleep met honderdduizenden piepjonge kalveren over grote afstanden. Dit moet op Europees niveau geregeld worden, omdat de regels voor het transport van dieren zijn vastgelegd in de Europese Transportverordening (1/2005). Om die reden vroegen we jullie in juni een petitie te ondertekenen waarin we de Europese Commissie oproepen om transporten te verbieden die langer duren dan acht uur.

In augustus beloofde minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer dat ze tijdens overleg met andere landbouwministers zou aandringen op een aanpassing van de Europese Transportverordening om de maximale transportduur voor kalveren te begrenzen op acht uur.

In oktober schreef de minister in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer dat zij binnen de EU-landbouwraad zal aandringen op een verbod op lange transporten met jonge kalveren.

Krimp kalverhouderij lijkt nabij

Terwijl alle andere sectoren in de Nederlandse veehouderij de afgelopen jaren werden geconfronteerd met beperkende maatregelen, kon de kalverhouderij ongestoord groeien. Het resultaat: In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen vleeskalveren vetgemest en geslacht. Om die uit de kluiten gewassen sector te voeden, worden steeds meer kalfjes op jonge leeftijd uit het buitenland gehaald.

Dier&Recht pleit er al jaren voor om deze uiterst dieronvriendelijke sector aan banden te leggen. Eind 2019 stuurden we een brandbrief waarin we minister Schouten aanspoorden om het aantal dieren in de kalversector te begrenzen en te verminderen.

Dit jaar lijkt er een keerpunt bereikt. Er werden minder kalveren geïmporteerd en veel kalverhouders melden zich aan voor uitkoopregelingen.

De lagere import is gedeeltelijk te wijden aan de coronacrisis, die flinke gevolgen heeft voor de vleeskalverhouderij (de sector is grotendeels afhankelijk van binnen- en buitenlandse horeca). Maar al vóór het uitbreken van de crisis verliep de afzet van kalfsvlees steeds moeizamer en werd er een krimp verwacht van de sector.

De import over lange afstanden en de slechte leefomstandigheden van de kalfjes liggen mede door onze campagnes maatschappelijk onder vuur. Bovendien geeft de stikstofcrisis aanleiding tot strengere emissieregels en het uitkopen van vervuilende kalverbedrijven.

Al met al lijkt het er op dat deze sector daadwerkelijk gaat krimpen. En dat is goed nieuws voor de dieren!

Strijd voor de kalveren gaat door

Ook in 2021 blijven we ons inzetten om de levens te verbeteren van alle kalveren in Nederland.

Wil je ons volgen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Wil je ons steunen? Help ons dan met een donatie!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!