Succes! Ministerie weigert steun aan kalversector

Kalverdans

Door de gevolgen van de coronacrisis is de afzetmarkt voor kalfsvlees volledig ingestort. De kalversector vraagt al sinds het begin van de crisis om financiële steun. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten dat de sector definitief geen steun krijgt van de overheid. Dier&Recht is blij dat de minister gehoor geeft aan onze oproep en dat het ministerie onze standpunten deelt over de schatrijke VanDrie Group!

Grote overschotten en uitpuilende stallen

Half maart sloot de horeca massaal de deuren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor kelderde de vraag naar kalfsvlees uit binnen- en (vooral) buitenland – zo’n 95 procent van het Nederlandse kalfsvlees wordt geëxporteerd. Er ontstonden direct grote overschotten.

Omdat er minder kalveren werden geslacht, bleven de dieren langer in de stallen. Maar de kalverhouderij is niet op ingericht om langer levende kalfjes. De afmetingen van de hokken zijn minimaal. De kalveren, die zwaarder en groter werden dan gepland, kregen steeds minder ruimte in de overvolle stallen.

Overheid blijft terughoudend

Sinds het begin van de crisis vraagt de kalversector de Nederlandse overheid om steunmaatregelen, onder meer met een brandbrief aan minister Schouten. Maar het ministerie reageerde al eerder terughoudend en wees onder meer op de sterke partijen in de keten, zoals de kalvermester VanDrie Group, een steenrijk familiebedrijf met een jaaromzet van 2 miljard euro.

Bestand tegen abnormale omstandigheden

De Vereniging van Kalverhouders (VVK) verzocht recent nogmaals om steun. Maar het ministerie houdt voet bij stuk. De veehouderij, en dus ook de kalverhouderij, moet bestand zijn tegen abnormale omstandigheden. Inkomenssteun aan de kalverhouderij vanwege de coronacrisis is daarom niet aan de orde, aldus het ministerie.

En terecht! De grote problemen die de coronacrisis teweegbrengt in de kalversector, bewijzen maar weer dat de industriële kalverhouderij veel te instabiel is. Afwijkingen van de normale gang van zaken veroorzaken systeemfouten, zoals uitpuilende stallen, met kwalijke gevolgen voor het dierenwelzijn.

Tijd voor verandering

Dier&Recht riep de overheid al in april op om geen noodhulp te verstrekken zolang kalverhouders niet bereid zijn te verduurzamen. Wij zijn dan ook blij dat het ministerie deze keer voet bij stuk houdt en geen onvoorwaardelijke staatssteun verleent.

Dit is hét moment om de kalversector duurzaam te hervormen, zodat deze dieronvriendelijke sector nooit meer de omvang krijgt van voor de crisis!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)