19.402 mensen hebben getekend!

0
20.000

Ja, ik onderteken de brandbrief voor de invoering van kalverrechten!

Ik wil dat de minister zo snel mogelijk een einde maakt aan het gesleep met honderdduizenden piepjonge kalveren.

Lees hier de brandbrief

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Dier&Recht gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, wij verstrekken deze niet aan derden. Wanneer je je telefoonnummer hebt ingevuld, kan het zijn dat we je telefonisch benaderen met de vraag ons verder te steunen. Als je dit niet op prijs stelt, stuur ons dan een e-mail op info@dierenrecht.nl.

Zojuist getekend

1 week 1 uur
Mariette Bogaerts
1 week 23 uur
Menno&sabrina Haazer
2 weken 2 uur
Roger Stegen
2 weken 3 uur
Anoniem
2 weken 5 uur
Anoniem

Stop het grenzeloze kalverleed!

Ondanks de noodzaak om de vee-industrie in te krimpen, is de import van vleeskalveren in de afgelopen twee jaar met tienduizenden dieren gestegen. Alleen al dit jaar worden er waarschijnlijk zo’n 875.000 kalveren Nederland ingevoerd. Terwijl andere sectoren aan banden worden gelegd om mestvervuiling terug te dringen, kan de kalverhouderij ongestoord blijven groeien. Een volstrekt onverantwoorde ontwikkeling.

Mestvervuiling

Twee jaar geleden moesten 160.000 melkkoeien halsoverkop naar de slacht omdat de Nederlandse melkveestapel meer mest produceerde dan Europese normen toestonden. Ondertussen bleef de import van vleeskalveren ongestoord toenemen, en daarmee ook de hoeveelheid mest.

Geen kringlooplandbouw

De kalversector presenteert zichzelf als een kringloopsector vanwege het “tot waarde maken van restproducten” - waarmee de kalfjes bedoeld worden. Maar meer dan de helft van de 1,5 miljoen Nederlandse vleeskalveren komt uit het buitenland, terwijl 90 procent van het kalfsvlees wordt geëxporteerd. De mestvervuiling blijft in Nederland. Dat is het tegenovergestelde van kringlooplandbouw.

De krimp van de veehouderij in Nederland is om veel redenen hard nodig. Maar laten we als eerste stoppen met het gesleep met piepjonge, kwetsbare kalveren voor de export. 

Minister Schouten moet de kalverhouderij aanpakken

De voorrangspositie van de zeer dieronvriendelijke kalverhouderij is onbegrijpelijk. Andere sectoren, zoals de varkens-, melkvee- en de pluimveehouderij worden namelijk al door wetgeving begrensd. Zo zijn er voor het houden van varkens en kippen dierrechten nodig: een boer mag per jaar niet meer dieren houden dan het aantal rechten dat hij heeft. Omdat het totale aantal dierrechten beperkt is, is er een maximum aantal varkens en kippen in Nederland.

Het is dan ook volstrekt rechtvaardig om ook de kalversector aan banden te leggen en de kalverhouderij in te krimpen.

Brandbrief aan minister Schouten

Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op om per 2020 kalverrechten in te voeren, waarmee er eindelijk een maximum wordt gesteld aan het aantal vleeskalveren dat in Nederland gehouden mag worden. Daarnaast pleiten we ervoor de import drastisch te beperken door grotendeels kalveren van Nederlandse bodem te houden. Op die manier zetten we een belangrijke stap in de omslag naar kringlooplandbouw. En het zorgt ook voor een vermindering van dierenleed tijdens de lange, ellendige transporten.

De kalveren verdienen een beter leven, maar zonder jouw hulp lukt dat niet. Help je mee?

Campagnenieuws

Groothandels Sligro, Makro en Zegro hebben sinds donderdag 19 maart hun deuren geopend voor consumenten. Die kunnen daar producten kopen die niet meer worden afgenomen nu de horeca tijdelijk is gesloten. Ook hebben supermarkten hierdoor minder druk van hamsteraars. Een goed initiatief! Maar let wel op dat je geen dierenleed in huis haalt.

Lees verder...

Door sluiting van horeca en flink minder vraag uit het buitenland, zijn er momenteel te veel vleeskalveren en raken de stallen overvol. Het is heel onverstandig om door te gaan met het importeren en opfokken van vleeskalveren, maar toch is dat precies wat er gebeurt.  

Lees verder...

De rundveestapel is de belangrijkste bron van methaan-uitstoot in Nederland. Onder het motto ‘Rundvlees en zuivel duurzaam maken voor iedereen’ ontwikkelt het bedrijf ZELP nu koeienmaskers om de uitstoot van methaan op te vangen. Wederom wordt er aan dieren gesleuteld, zodat de mens zijn consumptiegedrag maar niet hoeft aan te passen. 

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht