16.597 mensen hebben getekend!

0
20.000

Ja, ik onderteken de brandbrief voor de invoering van kalverrechten!

Ik wil dat de minister zo snel mogelijk een einde maakt aan het gesleep met honderdduizenden piepjonge kalveren.

Lees hier de brandbrief

Vul je gegevens in en klik op verstuur.

Dier&Recht gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, wij verstrekken deze niet aan derden. Wanneer je je telefoonnummer hebt ingevuld, kan het zijn dat we je telefonisch benaderen met de vraag ons verder te steunen. Als je dit niet op prijs stelt, stuur ons dan een e-mail op info@dierenrecht.nl.

Zojuist getekend

1 min 12 sec
Claudia Meessen
17 min 30 sec
Simone Eekels
47 min 43 sec
loes Vermolen
52 min 2 sec
Jacqueline Plevier
1 uur 15 min
Richard van Harselaar

Stop het grenzeloze kalverleed!

Ondanks de noodzaak om de vee-industrie in te krimpen, is de import van vleeskalveren in de afgelopen twee jaar met tienduizenden dieren gestegen. Alleen al dit jaar worden er waarschijnlijk zo’n 875.000 kalveren Nederland ingevoerd. Terwijl andere sectoren aan banden worden gelegd om mestvervuiling terug te dringen, kan de kalverhouderij ongestoord blijven groeien. Een volstrekt onverantwoorde ontwikkeling.

Mestvervuiling

Twee jaar geleden moesten 160.000 melkkoeien halsoverkop naar de slacht omdat de Nederlandse melkveestapel meer mest produceerde dan Europese normen toestonden. Ondertussen bleef de import van vleeskalveren ongestoord toenemen, en daarmee ook de hoeveelheid mest.

Geen kringlooplandbouw

De kalversector presenteert zichzelf als een kringloopsector vanwege het “tot waarde maken van restproducten” - waarmee de kalfjes bedoeld worden. Maar meer dan de helft van de 1,5 miljoen Nederlandse vleeskalveren komt uit het buitenland, terwijl 90 procent van het kalfsvlees wordt geëxporteerd. De mestvervuiling blijft in Nederland. Dat is het tegenovergestelde van kringlooplandbouw.

De krimp van de veehouderij in Nederland is om veel redenen hard nodig. Maar laten we als eerste stoppen met het gesleep met piepjonge, kwetsbare kalveren voor de export. 

Minister Schouten moet de kalverhouderij aanpakken

De voorrangspositie van de zeer dieronvriendelijke kalverhouderij is onbegrijpelijk. Andere sectoren, zoals de varkens-, melkvee- en de pluimveehouderij worden namelijk al door wetgeving begrensd. Zo zijn er voor het houden van varkens en kippen dierrechten nodig: een boer mag per jaar niet meer dieren houden dan het aantal rechten dat hij heeft. Omdat het totale aantal dierrechten beperkt is, is er een maximum aantal varkens en kippen in Nederland.

Het is dan ook volstrekt rechtvaardig om ook de kalversector aan banden te leggen en de kalverhouderij in te krimpen.

Brandbrief aan minister Schouten

Dier&Recht roept minister Schouten in een brandbrief op om per 2020 kalverrechten in te voeren, waarmee er eindelijk een maximum wordt gesteld aan het aantal vleeskalveren dat in Nederland gehouden mag worden. Daarnaast pleiten we ervoor de import drastisch te beperken door grotendeels kalveren van Nederlandse bodem te houden. Op die manier zetten we een belangrijke stap in de omslag naar kringlooplandbouw. En het zorgt ook voor een vermindering van dierenleed tijdens de lange, ellendige transporten.

De kalveren verdienen een beter leven, maar zonder jouw hulp lukt dat niet. Help je mee?

Campagnenieuws

Om de enorme kalverhouderij in stand te houden importeert Nederland jaarlijks honderdduizenden kalveren uit heel Europa – vaak over lange afstanden. Hoe langer een transport duurt, hoe zwaarder het voor de kalfjes is. Dierenwelzijn is nauwelijks een factor. Dier&Recht pleit voor een volledige stop op langeafstandstransporten.

Lees verder...

Kalfjes bestemd voor de kalverhouderij mogen volgens de wet al vanaf de prille leeftijd van twee weken getransporteerd worden. Net op de wereld, en dan al in een vrachtwagen met onbekende soortgenoten op urenlang transport, een onzekere toekomst tegemoet. Waarom mogen de zuigelingen niet op het melkveebedrijf blijven waar ze geboren worden?

Lees verder...

Nederland staat wijd en zijd bekend als zuivelland. Op onze melkpakken prijkt het vredige plaatje van een grazende melkkoe in de wei: typisch Hollands. Maar om melk te kunnen geven, moet een koe ieder jaar een kalf ter wereld brengen. Hoe ziet de toekomst van zo’n kalf eruit?

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht