Krimp van de kalverhouderij lijkt er te komen

Kalfje|  Jo-Anne McArthur / We Animals
Kalf © Jo-Anne McArthur / We Animals

Terwijl alle andere sectoren in de Nederlandse veehouderij de afgelopen jaren werden geconfronteerd met beperkende maatregelen, kon de kalverhouderij ongestoord groeien. Het resultaat: in Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen vleeskalveren vetgemest en geslacht. Om die uit de kluiten gewassen sector te voeden, worden steeds meer kalfjes op jonge leeftijd uit het buitenland gehaald. Maar door de coronacrisis, strengere emissieregels en maatschappelijke druk lijkt de top inmiddels bereikt. “Dat de sector gaat krimpen, lijkt een gegeven” schrijft vakblad Boerderij op 29 juli 2020.

Import daalt met 90.000 kalveren

In Nederland worden ieder jaar 1,5 miljoen vleeskalveren gehouden, waarvan ongeveer de helft wordt geïmporteerd. Dit jaar werden er tot half oktober bijna 615.000 kalveren geïmporteerd, bijna 90.000 minder dan over dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit importcijfers van de RVO.

Al voor de crisis in zwaar weer

De lagere import is gedeeltelijk te wijden aan de coronacrisis, die flink huishoudt in de vleeskalverhouderij (een sector die grotendeels afhankelijk is van binnen- en buitenlandse horeca). Maar de afzet van kalfsvlees was al vóór het uitbreken van de crisis moeizaam.

Bovendien ligt de import over lange afstanden maatschappelijk onder vuur. Inmiddels pleit ook landbouwminister Schouten voor een importverbod voor kalveren uit verre bestemmingen zoals Ierland en de Baltische staten.

Deel kalverhouders gaat stoppen

Al voor het uitbreken van de coronacrisis werd er in de kalverhouderij gesproken over het afremmen van de kalfsvleesproductie. Op 21 augustus 2019 schrijft Vakblad Boerderij al dat er een reele kans is dat veel kalverhouders de komende jaren zouden stoppen.

Ook Marijke Evers, director corporate affairs bij de VanDrie Group, erkent al in 2019 dat de kalverhouderij op een maximum zit en dat er gezien de ontwikkelingen een krimp van de sector te verwachten is.

Een belangrijke reden is dat kalverhouders in Noord-Brabant, die samen bijna 20 procent van de kalveren houden, vanaf 2022 te maken krijgen met strengere emissieregels. De verwachting is dat veel van hen zullen stoppen waardoor de kalverstapel zal krimpen.

Goed nieuws voor de kalveren

Het is goed nieuws dat deze uiterst dieronvriendelijke sector eindelijk lijkt te gaan krimpen. Dier&Recht pleit hier al jaren voor. Eind 2019 stuurden we een brandbrief waarin we minister Schouten aanspoorden de kalversector aan banden te leggen.

Maar krimp alleen zorgt niet voor een beter leven voor de kalfjes. Voor een meer diervriendelijke kalversector zijn veel andere maatregelen nodig.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)