Chartreux

Chartreux

De chartreux of kartuizer lijdt vaker aan hartfalen en kan hierdoor plotseling overlijden. Verder komt nierfalen voor door PKD, en heeft deze raskat vaker last van blaasgruis.

Hartfalen door HCM of hartklepziekte

Hartfalen bij de chartreux of kartuizer wordt meestal veroorzaakt door hypertrofische cardiomyopatie ofwel HCM; dit is een ernstige hartziekte. De aandoening blijft vaak onopgemerkt want katten die hieraan lijden, slapen gewoon wat meer. De ziekte kan ademnood, verlamming van de achterpootjes en plotselinge sterfte veroorzaken. Genezing is niet mogelijk en de behandeling is moeizaam. Een andere oorzaak voor hartfalen is slijtage van de rechter hartklep, ook dat komt vaker voor bij dit ras.

Nierfalen door cystenieren - PKD

Nierfalen door cystenieren (PKD) wordt relatief vaak gezien bij de chartreux. PKD veroorzaakt vergiftiging door chronisch nierfalen. De kat vermagert, wordt steeds zwakker en sterft uiteindelijk een langzame dood. Deze vorm van nierfalen is niet te genezen.

Blaasgruis

Een aandoening die regelmatig voorkomt bij de chartreux is blaasgruis ofwel urolithiase. Dit geeft pijn bij het plassen doordat het gruis (dat bestaat uit scherpe kristalletjes) de blaaswand irriteert en pijnlijke blaasontstekingen veroorzaakt. Als het gruis of kleine steentjes de plasbuis van de kater verstoppen dan kan die niet meer plassen. Een spoedbehandeling bij de dierenarts is dan noodzakelijk want zo'n verstopping kan snel leiden tot nierfalen en zelfs tot de dood.

Geschiedenis

De chartreux - ook wel kartuizer genoemd - is een Frans, robuust en kortharig kattenras met een lange geschiedenis. Het is niet precies bekend wanneer dit ras is ontstaan.
Rond 1920 werd er een groep zwervende blauwe, kortharige katten gevonden in de stad Le Palais op het eiland Belle-Ile-en-Mer voor de kust van Bretagne (Frankrijk). Hiermee startte de moderne geschiedenis van de chartreux. In 1931 werden de katten voor het eerst tentoongesteld in Parijs, waarna het ras zeer populair werd.
Na de Tweede Wereldoorlog waren er niet veel chartreux-katten en chartreux-fokkers over. Om de bloedlijnen te behouden, werd de chartreux-kat gekruist met de blauwe Britse korthaar, de blauwe rus en de pers. Toen het ras weer stabiel was, hebben fokkers het ras weer teruggebracht naar het vroegere uiterlijk en eerdere rasstandaarden.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
5
Risico

Beduidend risico op erfelijke aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Atriumseptumdefect (lekkage in het tussenschot van het hart) (2) Chetboul V et al., 2006
Ostrowski A, 2012
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) (1) Trehiou-Sechi E et al., 2012
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) (1) Volta A et al., 2010
Tricuspidaalklepmalformatie (afwijking aan de rechter hartklep) (2) Chetboul V et al., 2004
Ostrowski A, 2012
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (3) Gough A et al., 2010
Hesse A et al., 2012
Lekcharoensuk C et al., 2000
Deel deze pagina