Chartreux

Chartreux

Bij de chartreux komen verschillende erfelijke hartaandoeningen voor. Hierdoor kan het dier kortademig worden en zijn conditie verliezen, maar ook plotseling sterven. Nierfalen door cystenieren (PKD) wordt relatief vaak gezien bij de chartreux. Aantasting van de nieren heeft vergiftiging van het lichaam tot gevolg en daardoor vermagering, een gevoel van algehele malaise en uiteindelijk een langzame dood. Verder is het ras gevoelig voor het ontwikkelen van blaasgruis (urolithiase), waardoor problemen ontstaan als blaasontsteking, op ongewenste plaatsen plassen en niet kunnen plassen.

Geschiedenis

De chartreux, ook wel kartuizer genoemd, is een robuust, kortharig Frans kattenras met een lange geschiedenis. Het is niet precies bekend wanneer dit ras is ontstaan.
Rond 1920 werd er een groep zwervende blauwe, kortharige katten gevonden in de stad Le Palais op het eiland Belle-Ile-en-Mer voor de kust van Bretagne (Frankrijk). Hiermee startte de moderne geschiedenis van de chartreux. In 1931 werden de katten voor het eerst tentoongesteld in Parijs, waarna het ras zeer populair werd.
Na de Tweede Wereldoorlog waren er niet veel chartreux-katten en chartreux-fokkers over. Om de bloedlijnen te behouden, werd de chartreux-kat gekruist met de blauwe Britse korthaar, de blauwe rus en de pers. Toen het ras weer stabiel was, hebben fokkers het ras weer teruggebracht naar het vroegere uiterlijk en de eerdere rasstandaarden.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
5
Risico

Beduidend risico op erfelijke aandoeningen

Aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Atriumseptumdefect (lekkage in het tussenschot van het hart) (2) Chetboul V et al., 2006
Ostrowski A, 2012
Hypertrofische cardiomyopathie (HCM) (hartziekte door verdikte hartspier) (1) Trehiou-Sechi E et al., 2012
Polycystic kidney disease (PKD) (cystenieren) (1) Volta A et al., 2010
Tricuspidaalklepmalformatie (afwijking aan de rechter hartklep) (2) Chetboul V et al., 2004
Ostrowski A, 2012
Urolithiase (urinewegstenen/"blaasgruis") (Feline Lower Urinary Tract Disease) (FLUTD) (3) Gough A et al., 2010
Hesse A et al., 2012
Lekcharoensuk C et al., 2000
Deel deze pagina