Stabyhoun (Friese stabij)

Friese stabij of stabyhoun

Bij de stabyhoun, ook wel de Friese stabij, een Nederlands ras, komt regelmatig elleboog- en heupdysplasie voor. Ook komen de ernstige erfelijke aandoeningen epilepsie, PRA en een afwijking in het vatenstelsel tussen de longen en het hart (persisterende ductus arteriosus botalli) zo nu en dan voor bij dit ras. De aandoeningen manifesteren zich vaak al op jonge leeftijd.

Aantal bij dit ras bekende erfelijke aandoeningen
6
Risico

Hoog risico op erfelijke aandoeningen

In de (vak)literatuur worden nog meer erfelijke aandoeningen genoemd. Vaak bestaat hiervoor weinig bewijs of komt de aandoening in Nederland zelden voor, dan wel is het ongerief nihil. Deze aandoeningen worden hier voor de volledigheid wel getoond, maar krijgen een score nul.

Elleboogdysplasie - middelgrote hond (aandoening elleboog) (2) Doekes H et al., 2016
LICG, 2016
Epilepsie (4) Doekes H et al., 2016
LICG, 2016
Mandigers P.J.J., 2017
Professionals Fokkerij, 2011
Heupdysplasie - middelgrote hond (ontwikkelingsstoornis heup) (3) Boer L, 2010
Doekes H et al., 2016
LICG, 2016
Persisterende ductus arteriosis botalli (abnormale verbinding tussen aorta en longslagader) (4) DenToom, 2016, PDA
Doekes H et al., 2016
LICG, 2016
Meijer M et al., 2012
Progressieve retina atrofie (PRA) (voortschrijdende verslechtering netvlies) (1) Professionals Fokkerij, 2011
Von Willebrands ziekte (bloedstollingsziekte) (3) Doekes H et al., 2016
LICG, 2011
LICG, 2016
Deel deze pagina