Succes: houdverbod voor dierverwaarlozers!

Houdverbod dierverwaarlozing NVWA
Met de nieuwe wet kan dierverwaarlozing harder worden aangepakt. Foto: NVWA

De Tweede Kamer heeft vandaag een nieuwe wet aangenomen waarmee dierverwaarlozers eindelijk een houdverbod kan worden opgelegd. Een geweldig succes voor de dieren! Dier&Recht strijdt al sinds 2019 voor deze maatregel.

Met de nieuwe ‘wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing’ kan harder worden opgetreden tegen langdurige dierverwaarlozing. Een rechter kan binnenkort een verbod op het houden van dieren opleggen als zelfstandige maatregel. Nu kan dat alleen als extra maatregel bij een voorwaardelijke straf. De Tweede Kamer heeft bepaald dat het houdverbod in zeer ernstige gevallen zelfs levenslang kan gelden!

Nieuwe wet biedt dieren meer bescherming

Daarnaast wordt de maximumstraf voor dierenmishandeling en dierverwaarlozing verhoogd van 3 naar 5 jaar gevangenisstraf. Verder kan de officier van justitie dieren al voor de zitting laten weghalen bij de verdachte. Daarmee wordt voorkomen dat de mishandeling of verwaarlozing in de tussentijd doorgaat.

Wetsvoorstel nu naar Eerste Kamer

Voordat de wet kan worden ingevoerd, moet de Eerste Kamer er nog mee instemmen. Gelukkig is er ook daar brede steun voor deze maatregelen. De nieuwe wet wordt daarna eindelijk, 13 jaar nadat de Tweede Kamer voor het eerst voorstelde een zelfstandig houdverbod in te voeren, van kracht.

Overheid gedoogt jarenlange dierverwaarlozing op probleemboerderijen

Maar: de nieuwe wet is pas de eerste stap. Om dieren beter te beschermen tegen verwaarlozing moeten ook het toezicht en de handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op orde zijn.

Uit recent onderzoek van Dier&Recht blijkt dat de NVWA gedoogt dat honderden veebedrijven hun dieren al jarenlang ernstig verwaarlozen. Zo heeft de overheidsinstantie de afgelopen jaren met een administratieve truc honderden bedrijven van de lijst met ‘risicobedrijven’ gehaald. Bij de bedrijven die ze wel inspecteren wordt vaak ernstige dierenmishandeling geconstateerd. Maar ondanks de structurele overtredingen laat de NVWA de dieren bijna altijd achter bij de overtreders. Onacceptabel!

Wil jij ook dat deze dieren zo snel mogelijk worden geholpen? Teken dan onze petitie en vraag de minister om in te grijpen bij de NVWA!

Deel dit artikel
Erik Peschier

Dieren hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving geëxploiteerd als gebruiksartikel of ter vermaak van de mens. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige (voedsel)systeem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle dieren bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.