Kalveren krijgen veel antibiotica en dat is gevaarlijk voor de volksgezondheid

Veel antibiotica is een gevaar voor de volksgezondheid

In de veehouderij krijgen dieren vaak antibiotica. Door het grootschalige gebruik worden steeds meer bacteriën ongevoelig voor antibiotica. Dit is niet alleen een enorm gevaar voor de gezondheid van de dieren, maar ook voor mensen. Inmiddels wordt er veel minder antibiotica gebruikt in de veehouderij, maar de vleeskalversector blijft achter.

In half jaar tijd 9 tot 14 dagen antibiotica

Vleeskalfjes worden als ze nog heel jong zijn vanaf verschillende melkveebedrijven bij elkaar gebracht op een kalverbedrijf. Hun leefomstandigheden zijn erg ongezond. Hierdoor worden ze in hun korte leven zó vaak ziek dat ze meerdere keren behandeld moeten worden met antibiotica.

Een witvleeskalf wordt geslacht als het zes maanden oud is. In zijn korte leven wordt het gemiddeld 9 tot 14 dagen behandeld met antibiotica. Ter vergelijking: een melkkoe krijgt in een heel jaar tijd gemiddeld 3 dagen antibiotica toegediend.

Resistente bacteriën

Als een antibioticum regelmatig tegen een bacterie wordt gebruikt, kan die bacterie ongevoelig (‘resistent’) worden voor het antibioticum. Doordat steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica, wordt het steeds moeilijker om simpele infecties te bestrijden. Dit is een ernstig probleem. Ieder jaar sterven 33.000 mensen in Europa door een zogenoemde superbug, een bacterie die resistent is tegen meerdere soorten antibiotica.

De kalverhouderij is de enige tak van veehouderij waar het aantal resistente ESBL-bacteriën – volgens de Gezondheidsraad een van de gevaarlijkste bacteriën – toeneemt.

Minder antibiotica, meer dierenleed

Vanwege de risico’s voor de volksgezondheid worden er, terecht, steeds strengere eisen gesteld aan het gebruik van antibiotica. Maar hierdoor wordt het ook steeds lastiger om zieke kalveren goed te behandelen.

Uit onderzoek van de Raad voor Dieraangelegenheden blijkt: hoe minder antibiotica kalfjes krijgen, hoe vaker ze luchtwegproblemen hebben. Ook lijkt de sterfte van kalveren toe te nemen als er minder antibiotica toegediend wordt.

Hervorming nodig

In de dieronvriendelijke vleeskalverhouderij móéten kalfjes wel antibiotica krijgen om te overleven. Dit toont aan hoe ongezond deze sector is voor de dieren. Het antibioticagebruik in de vleeskalverhouderij kan alleen verder omlaag als er in deze sector fundamentele veranderingen worden doorgevoerd.

Vind jij ook dat de kalverhouderij ziek is? En dat het de hoogste tijd is om dit zieke systeem te hervormen? Onderteken de brandbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!