Helft van de kalfjes krijgt een pijnlijke longontsteking

Helft van kalfjes krijgt longontsteking

De kalfsvleesindustrie is een probleemsector met een veel te hoog antibioticagebruik. In het huidige systeem is het praktisch onmogelijk om potentiële ziekteverwekkers buiten de deur te houden. Daardoor is de vraag niet óf de kafjes ziek worden, maar wanneer. Luchtwegaandoeningen zijn aan de orde van de dag.

Risicofactoren

Kalveren die bestemd zijn voor de kalfsvleesindustrie worden als ze twee à drie weken oud zijn, opgehaald bij de melkveebedrijven waar ze geboren zijn. Ze worden bijeengebracht op verzamelplaatsen, waarna ze op transport gaan naar de kalverbedrijven. Omdat de kalveren allemaal verschillende ziekteverwekkers bij zich dragen, infecteren ze elkaar gemakkelijk.

Eenmaal bij de kalvermester leven de kalveren op kale, natte vloeren, in een slecht stalklimaat, en worden ze op een onnatuurlijk, ijzerarm dieet gehouden. Hierdoor zijn ze enorm vatbaar voor infecties zoals luchtwegaandoeningen, die over het algemeen worden bestreden met antibiotica.

Honderdduizenden zieke kalveren per jaar

Tijdens onderzoek van Wageningen Livestock Research werd bij meer dan 50 procent van de witvleeskalveren beschadigingen aan de longen geconstateerd. 35 procent had borstvliesontsteking, een zeer pijnlijke ontsteking in de borstholte. Bij rosékalveren had zo’n 70 procent beschadigingen aan de longen, en 54 procent borstvliesontsteking.

Dit betekent dat van de 1,5 miljoen Nederlandse vleeskalveren op jaarbasis ruim 870 duizend kalveren een longaandoening krijgen en 620 duizend kalveren borstvliesontsteking. Er is ontzettend veel antibiotica nodig om vleeskalveren in leven te houden.

Minder antibiotica, meer luchtweginfecties

Omdat er steeds strengere eisen worden gesteld aan antibioticagebruik, wordt het steeds lastiger om goed in te grijpen bij zieke kalveren. Er lijkt dan ook een verband tussen de vermindering van antibioticagebruik en de toename van luchtwegproblemen. De Raad voor Dieraangelegenheden constateert in 2016 dat het percentage longaandoeningen en borstvliesontstekingen in de kalverhouderij fors toenam in de periode waarin het antibioticagebruik werd verminderd.

Hervorming nodig

Dat de kalfsvleesindustrie ondanks alle inspanningen de kalfjes niet in leven kan houden zonder grote hoeveelheden antibiotica, bewijst hoe slecht dit systeem aansluit op de natuurlijke behoefte van de dieren. Om het antibioticagebruik te verminderen, moeten eerst de omstandigheden waarin de jonge dieren leven verbeterd worden: hun afweer moet omhoog zodat ze longaandoeningen minder kans krijgen.

Vind jij ook dat de kalfsvleesindustrie ziek is? En dat het de hoogste tijd is om dit zieke systeem te hervormen? Onderteken de brandbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!