Transport op te jonge leeftijd maakt kalfjes ziek

transport maakt kalfjes ziek

De kalversector is een probleemsector met een veel te hoog antibioticagebruik. Het is in de kalfsvleesindustrie praktisch onmogelijk om potentiële ziekteverwekkers buiten de deur te houden. Door het bijeenbrengen van veel te jonge dieren met een slechte afweer én een grote verscheidenheid aan ziektekiemen, is de vraag niet óf de kafjes ziek worden, maar wanneer en hoe vaak.

Broedplaatsen voor infectieziekten

Kalveren die bestemd zijn voor de kalfsvleesindustrie worden op de leeftijd van twee à drie weken opgehaald bij de melkveebedrijven waar ze geboren zijn. De zuigelingen worden bijeengebracht op verzamelplaatsen, en gaan daarna op transport naar de kalverbedrijven.

De verzamelplaatsen, de vrachtwagens en de bedrijven waar ze terechtkomen, zijn broedplaatsen voor infectieziekten. De kalfjes komen in korte tijd met heel veel soortgenoten in contact, en dus ook met veel verschillende bacteriën en virussen. Door hun slechte afweer zijn de kalfjes enorm vatbaar voor ziekteverwekkers.

Hoger risico

Uit onderzoek blijkt dat lichtere kalveren meer risico lopen op luchtweginfecties dan zwaardere kalveren. De lichtere (vaak jongere) kalveren hebben minder kans gehad om weerstand op te bouwen tegen ziekteverwekkers. Ook ervaren ze meer stress tijdens transport, waardoor zij nog gevoeliger zijn voor ziekteverwekkers in de luchtwegen dan zwaardere dieren.

Kalveren die via een verzamelplaats worden doorverkocht, lopen meer risico op infecties dan kalveren die rechtstreeks van een melkveehouderij naar een kalverbedrijf gaan. Ook komen luchtweginfecties meer voor bij groepen kalveren die van meerdere bedrijven komen, dan bij groepen kalveren die van een beperkt aantal bedrijven komen.

Zwak immuunsysteem

Voor de ontwikkeling van hun immuunsysteem zijn jonge kalveren volledig afhankelijk van de antistoffen in moedermelk. Doordat kalveren direct na de geboorte van hun moeder worden gescheiden, krijgen ze daar veel te weinig van binnen. Tijdens het transport ervaren de dieren veel stress. Daardoor stijgt het cortisolniveau en verslechterd het toch al zwakke immuunsysteem nog verder. Het is dus geen wonder dat kalveren vaak infecties oplopen zoals diarree en luchtwegaandoeningen. Meestal worden die bestreden met antibiotica.

Hervorming nodig

Al tien jaar probeert de overheid het grootschalige gebruik van antibiotica in de veehouderij in te perken. Maar zolang de kalversector veel te jonge dieren met een slechte afweer bij elkaar brengt, zullen kalveren vroeg of laat ziek worden.

Het verhogen van de transportleeftijd en het verkorten van de transportafstanden zou helpen, maar er is meer nodig. Deze sector moet fundamenteel veranderen. Kalveren moeten de kans krijgen om een goede weerstand op te bouwen, zonder blootgesteld te worden aan transportstress en de ziekteverwekkers van soortgenoten. Dat kan het beste door de zuigelingen te houden op het melkveebedrijf waar ze worden geboren.

Vind jij ook dat de kalverhouderij ziek is? En dat het de hoogste tijd is om dit zieke systeem te hervormen? Onderteken de brandbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!