Kalfjes worden ziek van spartaanse huisvesting en streng dieet

huisvesting van kalfjes
Vleeskalveren brengen hun leven door op houten of betonnen roosters, zonder stro of andere bodembedekking.

De kalfsvleesindustrie is een probleemsector met een veel te hoog antibioticagebruik. In het huidige systeem is het praktisch onmogelijk om potentiële ziekteverwekkers buiten de deur te houden. De vraag is niet óf de kafjes ziek worden, maar wanneer. Door de ongeschikte huisvesting en het onnatuurlijke dieet krijgen ze geregeld infectieziekten.

Ongezonde stallucht

Kalfjes worden geboren op een melkveehouderij en worden daarna verplaatst naar een vleeskalverbedrijf. Hier worden ze de rest van hun leven in de stal gehouden. Ze zien nooit een wei. In de stal worden ze blootgesteld aan stof, hoge luchtvochtigheid, ammoniak, tocht en gebrek aan ventilatie. Als gevolg van dit slechte stalklimaat krijgen veel kalfjes luchtweginfecties.

Harde, vieze roostervloeren

De kalveren staan op houten of betonnen roosters, zonder stro of andere bodembedekking. De jonge dieren kunnen hun lichaamstemperatuur niet op peil houden op de kale roosters. Dit maakt ze gevoeliger voor ziekten.

Ongeschikte voeding

Jonge kalveren hebben ijzer in de voeding nodig om hun bloedwaarden op peil te krijgen. Maar de ijzergehaltes van het voer van vleeskalveren worden streng gecontroleerd. Om het vlees licht van kleur te maken – de consument wil geen donker kalfsvlees – krijgen de kalveren te weinig ijzer. Het gebrek aan geschikt (ijzerrijk) ruwvoer, zoals gras en hooi, veroorzaakt bloedarmoede en maag- en darmstoornissen.

Daarnaast draagt ijzer bij aan de aanmaak van afweerstoffen. Door het gebrek aan ijzer wordt de weerstand van de kalveren aangetast. Hierdoor zijn de dieren nog eens extra gevoelig voor infectieziekten.

Hervorming kalfsvleesindustrie nodig

Al tien jaar probeert de overheid het grootschalige gebruik van antibiotica in de veehouderij in te perken. Dat de kalversector ondanks alle inspanningen kalfjes niet in leven kan houden zonder grote hoeveelheden antibiotica, bewijst hoe ongezond de leefomstandigheden zijn voor de dieren. Deze uiterst dieronvriendelijke sector moet volledig op de schop.

Kalveren moeten kunnen leven onder gezonde omstandigheden, met frisse lucht, een goed stalklimaat en een comfortabele ligplaats met bodembedekking. Voor een gezond maag-darmkanaal en een goede weerstand moeten ze voeding krijgen die past bij de diersoort, zoals gras en hooi.

Vind jij ook dat het de hoogste tijd is om de zieke kalfsvleesindustrie te hervormen? Onderteken de brandbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!