Kalfjes leven dankzij corona langer dan een half jaar

Kalfje

Door sluiting van horeca en flink minder vraag uit het buitenland, zijn er momenteel te veel vleeskalveren en raken de stallen overvol. Het is heel onverstandig om door te gaan met het importeren en opfokken van vleeskalveren, maar toch is dat precies wat er gebeurt.  

Bijproduct van de zuivelindustrie

Om melk te kunnen geven, moet een koe ieder jaar een kalf krijgen. De kalfjes worden direct na hun geboorte bij hun moeder weggehaald, want het is niet de bedoeling dat ze van ónze melk gaan drinken. De kalfjes belanden grotendeels in de kalverhouderij. Daar worden ze in 6-8 maanden vetgemest om vervolgens geslacht te worden en verwerkt tot kalfsvlees.

Grote overschotten door corona

Door de uitbraak van het coronavirus is de markt voor vleeskalveren ingestort. Nu de horeca gesloten is en het kalfsvlees ook niet geëxporteerd kan worden naar Italië, Frankrijk en Spanje (waar normaal zo’n 95 procent van het kalfsvlees naartoe gaat) dreigen grote overschotten te ontstaan. Er worden veel minder kalfjes geslacht waardoor de dieren langer op de bedrijven blijven.

Overvolle stallen

Het klinkt positief: dankzij de coronacrisis mogen de kalfjes iets langer in leven blijven. Maar de op winst gedreven kalverhouderij is er niet op ingericht om kalfjes een langer leven te gunnen. Inmiddels raken stallen overvol en dat heeft gevolgen voor het dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren heeft landbouwminister Schouten daarom gevraagd fokbeperkingen in te stellen om de toevoer van nog meer kalveren uit de melkveehouderij te voorkomen.

Ook de toevoer uit het buitenland moet drastisch worden teruggebracht. Nederland importeert jaarlijks namelijk meer dan 800.000 kalveren. Dat is volstrekt onverantwoord nu Nederlandse stallen vol raken. Bovendien veroorzaakt het transport, waarbij vaak meerdere landen worden aangedaan, een extra risico op verspreiding van corona.

Dier&Recht riep minister Schouten vorig jaar al op om de import van kalveren over lange afstanden te verbieden. In maart sloten we ons aan bij een oproep van tientallen Europese dierenwelzijnsorganisaties aan de Europese Commissie om diertransporten die langer dan acht uur duren stil te leggen nu corona het naleven van dierenwelzijnseisen onmogelijk maakt.

Nu ingrijpen

De gevolgen die nu merkbaar zijn, bewijzen maar weer dat onze industriële veehouderij veel te instabiel is. Afwijkingen van de normale gang van zaken veroorzaken systeemfouten, zoals overvolle stallen en een dalende prijs voor kalveren die al bijna ‘waardeloos’ waren om mee te beginnen.

Dat heeft gevolgen voor hoe de dieren behandeld worden. En toezicht daarop ontbreekt nu de NVWA vanwege corona inspecties in stallen op een laag pitje zet. We moeten verder kijken dan de tijdsduur van deze crisis: dit is hét moment om de kalversector voorgoed in te krimpen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze acties voor de dieren, zoals de kalveren? Schrijf je in voor de Dier&Recht nieuwsbrief zodat je de kalveren kan helpen!

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)