Gebrek aan moedermelk oorzaak van lage weerstand kalfjes

Slechte biestverstrekking oorzaak van lage weerstand kalfjes
Een kalf in de melkveehouderij wordt direct na de geboorte van de koe gescheiden en krijgt de moedermelk (biest) via een speenfles, of soms zelfs via een slokdarmsonde.

De kalversector is een probleemsector met een veel te hoog antibioticumgebruik. In het huidige systeem is het praktisch onmogelijk om potentiële ziekteverwekkers buiten de deur te houden. De vraag is niet óf de kalfjes ziek worden, maar wanneer. Het probleem begint al op het melkveebedrijf, doordat het kalf direct na de geboorte van de koe gescheiden wordt en niet bij zijn moeder mag drinken.

Biestverstrekking

Van nature drinken kalveren van een paar dagen oud wel vijf tot veertien keer per dag bij hun moeder. Maar een kalf in de melkveehouderij wordt direct na de geboorte van de koe gescheiden en krijgt de moedermelk (biest) via een speenfles, of soms zelfs via een slokdarmsonde.

Te weinig biest of vervuilde biest – een misstand met ernstige gevolgen

Doordat het kalf niet direct bij de moeder drinkt, krijgen veel kalveren onvoldoende biest binnen. Voor een goede bescherming tegen ziekteverwekkers dient een kalf binnen één uur na de geboorte minimaal 3,5 liter biest te krijgen. Een paar uur na de geboorte neemt de darmwand van het kalfje al minder antistoffen uit de biest op. De eerste biest heeft de meeste antistoffen en nog weinig bacteriële groei, maar als het kalf de biest via een fles of sonde binnenkrijgt, bevat het regelmatig te veel ziektekiemen.

Dit heeft grote gevolgen. Kalveren met onvoldoende biest-antistoffen in het bloed hebben een 2,5 keer zo grote kans om te sterven aan een ziekte dan andere kalveren. Een gebrek aan biest-antistoffen speelt bovendien een grote rol bij de ontwikkeling van luchtweginfecties.

Hou moeder en kind bij elkaar

Het scheiden van kalf en koe veroorzaakt veel fysieke en mentale problemen bij zowel moeder als kind en heeft grote invloed op de weerbaarheid tegen ziekteverwekkers. Recent onderzoek van Wageningen University & Research bevestigd dat kalveren die bij hun moeder blijven weerbaarder zijn tegen diarree en luchtweginfecties – de twee belangrijkste ziekteproblemen bij jonge kalveren – dan soortgenoten die direct gescheiden zijn van hun moeder.

Hervorming nodig

Al tien jaar probeert de overheid het grootschalige gebruik van antibiotica in de veehouderij in te perken. Dat de kalversector ondanks alle inspanningen niet kan functioneren zonder grote hoeveelheden antibiotica, bewijst hoe slecht dit systeem aansluit op de natuurlijke behoefte van het kalf.

Kalveren moeten de kans krijgen een goede weerstand op te bouwen door voldoende biest van goede kwaliteit te krijgen. Dat kan het beste door de moeders hun nakomelingen te laten zogen.

Vind jij ook dat de kalverhouderij ziek is? En dat het de hoogste tijd is om dit zieke systeem te hervormen? Onderteken de brandbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter de gesloten staldeuren van de veehouderij. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!