Dit is wat we in 2019 deden voor de kalveren

De talloze ernstige misstanden in de kalverhouderij bleven ook in 2019 een belangrijk speerpunt voor Dier&Recht.

Rechtszaak tegen de staat

We startten een petitie waarin minister Carola Schouten wordt aangespoord om vleeskalveren een dierwaardiger leven te bieden en vroegen jullie hulp bij de financiering van een rechtszaak tegen de staat. Met verbluffende resultaten waar we ontzettend dankbaar voor zijn.

In een kleine maand tijd werd er 25.000 euro gedoneerd om een rechtszaak tegen de staat te starten. Met deze gulle gift willen we een eind maken aan de harde, gladde roostervloeren waar jaarlijks 1,5 miljoen vleeskalveren hun troosteloze dagen op slijten. We kijken uit naar de eerste zittingsdag in april 2020, en hebben veel vertrouwen dat we deze belangrijke rechtszaak dankzij jullie steun kunnen winnen.

Kalverdans

Een ander hoogtepunt was de kalverdans die we samen met Bart Boon, de enige biologische kalverhouder van Nederland, organiseerden. Dit deden we om te laten zien dat kalfjes slimme en speelse dieren zijn die buiten horen te dartelen en gras horen te eten. Vleeskalveren mogen nooit naar buiten. Ze groeien op in kale stallen, op harde gladde vloeren. Gras of hooi krijgen ze niet. Op zaterdag 13 april gingen de kalveren van boer Bart voor het eerst na de winter weer naar buiten, voor een kalverdans in de grazige wei. Het was fantastisch om te zien hoeveel plezier de kalveren hebben als ze naar buiten mogen. Dat gunnen we ieder kalfje!

Stop de zinloze kalvertransporten

Maar voor kalveren die vrij buiten mogen rondlopen, is geen ruimte in een steeds verder uitdijende industrie als de kalverhouderij. Daarom vroegen we jullie in oktober een brandbrief aan minister Schouten te ondertekenen, waarin we haar oproepen zo snel mogelijk een einde te maken aan het gesleep met honderdduizenden piepjonge kalveren. In een tijd waarin het ministerie juist pleit voor een omslag naar kringlooplandbouw is het onbegrijpelijk dat we steeds meer kalveren naar Nederland halen, vaak over grote afstanden, om met het vlees een steeds verder weg wonende, buitenlandse consument te bedienen.

Media-aandacht

Ook in 2019 haalden onze acties en campagnes de landelijke  media. Ze besteedde EenVandaag aandacht aan de 'probleemboeren' die hun dieren structureel verwaarlozen, maar toch door mogen blijven gaan. Zembla maakte een sterke uitzending over de door ons als Dierenverschrikker van het jaar genomineerde VanDrie Group.

Ook in 2020 zullen we ons weer blijven inzetten om de levens van alle kalveren in Nederland te verbeteren.

Wil je ons volgen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

Wil je ons steunen? Help ons dan met een donatie!

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht