Ziek van de kalverhouderij

Gesloten

Ziek van de kalverhouderij

Update: De campagne van Dier&Recht heeft de extreem hoge aantallen vleeskalveren met beschadigde longen op de agenda gezet. Dankzij alle aandacht is de sector wakker geschud. In een reactie op de campagne zei Wim Thus, voorzitter van de LTO-vakgroep Kalverhouderij: ‘Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het vlak van diergezondheid, en we zien dit als een aanmoediging om het verder op te pakken.

In antwoord op Kamervragen gaf Minister Schouten aan samen met de sector onderzoek te laten doen naar het verbeteren van de leefomstandigheden van kalveren in de melkvee en kalverhouderij. ‘Ik vind dat de kalversector verder moet verduurzamen. Diergezondheid, dierenwelzijn en antibioticagebruik zijn daarin een belangrijk aandachtspunt.’ Dier&Recht blijft de ontwikkelingen scherp in de gaten houden.

21.43925.000

21.439

De kalverhouderij is een ziek systeem. Jaarlijks slachten we in Nederland 1,5 miljoen vleeskalveren. Meer dan de helft van deze kalveren lijdt aan longaandoeningen, zoals longontsteking en borstvliesontsteking. Dit moet stoppen!

Zuigelingen op transport

In de natuur drinkt een kalf minstens een halfjaar melk bij z’n moeder, maar vleeskalveren worden direct na hun geboorte bij hun moeder weggehaald. Ze zijn pas twee weken oud als ze op transport gaan naar de kalvermesterijen. Het zijn dan nog zuigelingen met een zeer kwetsbaar immuunsysteem. Ze worden samengebracht met honderden soortgenoten van diverse bedrijven uit binnen- en buitenland. De kalfjes zijn verzwakt en gestrest, en raken makkelijk geïnfecteerd door de vele ziekteverwekkers van hun soortgenoten.

Beschadigde longen en borstvliesontsteking

Uit recent onderzoek* van Wageningen Lifestock Research blijkt dat meer dan de helft van de witvleeskalveren beschadigde longen heeft! Een derde van hen krijgt tijdens z’n leven borstvliesontsteking, een zeer pijnlijke ontsteking in de borstholte. Bij rosékalveren is de situatie nog schokkender: twee derde heeft beschadigde longen, en de helft krijgt borstvliesontsteking! 

Misdadige praktijken

Het is meer dan schokkend dat honderdduizenden kalveren in hun korte leven lijden onder pijn en benauwdheid als gevolg van longaandoeningen. Die ziektes zijn een rechtstreeks gevolg van de manier waarop deze kwetsbare dieren worden behandeld. Misdadige praktijken!

Vind jij ook dat er een einde moet komen aan de ziekmakende praktijken in de kalverhouderij? Teken nu de petitie, en strijd samen met ons voor een beter leven voor miljoenen kalveren!

*In dit onderzoek naar de effecten van verschillende roostervloeren voor vleeskalveren zijn ook de pathologische afwijkingen aan de longen onderzocht.

Video

In de media

| Weekblad Boerderij | Import van kalveren neemt af
| Animalrights.nl | Animal Rights filmt ruwe behandeling kalveren
| Dvhn.nl | 'Helft vleeskalveren heeft longkwaal'
| Telegraaf.nl | ’Helft vleeskalveren heeft longkwaal’
| Vroegevogels.vara.nl | Meer dan helft Nederlandse vleeskalveren is ziek
| Welingelichtekringen.nl | ‘Helft vleeskalveren heeft longkwaal’
| Destentor.nl | ‘Helft van Nederlandse kalveren is ziek’
Gesloten

Dier&Recht start een rechtszaak tegen de grootste Nederlandse kalverslachter om een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Word jij medestander in onze juridische strijd?

Ja, ik teken voor een beter leven voor kalveren! 

Het is meer dan schokkend dat honderdduizenden kalveren in hun korte leven lijden onder pijn en benauwdheid als gevolg van longaandoeningen. De kalveren hebben recht op een beter leven. Ik eis dat er een einde komt aan de talloze misstanden in de Nederlandse kalverhouderij!

Lees hier de volledige tekst

Ziek van de kalverhouderij 

Aan minister Carola Schouten,

Hooggeachte mevrouw Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de vele misstanden in de Nederlandse kalverhouderij en het structurele dierenleed dat daaruit voortkomt. De manier waarop de 1,5 miljoen kalveren in Nederland worden gehouden, vormt een ernstige aantasting van hun welzijn.

Harde, gladde vloeren

Kalveren brengen hun hele leven door op harde, glibberige roostervloeren van hout of beton, zonder stro of andere bodembedekking. Ze hebben geen fatsoenlijke ligplaats en kunnen nauwelijks spelen zonder zich te verwonden. Als kalveren, zoals hun moeders, in de wei zouden mogen, zouden ze wél zonder gevaar hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

De kalverhouderij maakt kalveren ziek

Kwetsbare kalveren gaan, als ze pas twee weken oud zijn, op transport naar kalvermesterijen. Door de veelheid aan ziekteverwekkers en door hun kwetsbare immuunsysteem worden de zuigelingen makkelijk ziek. Ze zijn al verzwakt en gestrest door de vaak lange transporten. Veel dieren komen ziek op hun bestemming aan. Longontstekingen en diarree komen voor bij meer dan de helft van de vleeskalveren.

Ongezond dieet

Eenmaal in de stal krijgen met name witvleeskalveren te maken met een ongezond dieet met veel te weinig ijzer en ruwvoer. Dit leidt tot bloedarmoede, pensproblemen, lebmaagzweren, diarree en stereotype gedrag. Het is toch van de zotte dat jonge herkauwers geen gras en hooi mogen eten, terwijl dat wel hun sterke voorkeur heeft? Hooi is ook nog eens veel gezonder voor ze dan het graan en stro dat ze te eten krijgen.

Gesleep met kalveren

Nederland heeft zich zo gespecialiseerd in de productie van kalfsvlees dat er van heinde en verre kalveren naar ons land worden gesleept. Achthonderdduizend kalveren per jaar importeren we. De omstandigheden tijdens de lange transporten zijn vaak zo slecht dat kalfjes ziek worden of sterven tijdens de reis. Ook vormen de extra kalveren een belasting voor ons toch al zwaar belaste milieu: we importeren kalveren, houden de mest in Nederland en exporteren vrijwel al het vlees.

Mijn oproep

De Nederlandse kalverhouderij veroorzaakt enorm veel kalverleed. Daar moet een einde aan komen. De financiële belangen van de kalversector mogen niet zwaarder wegen dan de primaire levensbehoeften van de dieren. Kalveren hebben recht op:

  • een leven zonder urenlange transporten over heel Europa;
  • een zachte ligplek met bodembedekking zoals stro;
  • weidegang en de mogelijkheid te dartelen;
  • voldoende bewegings- en speelruimte als ze op stal staan;
  • een gezond leven zonder diarree, maagzweren en longontstekingen;
  • voeding die bij ze past: herkauwers moeten kunnen herkauwen;
  • een leven zonder bloedarmoede.

Ik roep u met klem op om kalveren aan een dierwaardig leven te helpen!

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de dieren?
Doneer nu!
Deel deze campagne