Kalverdans

Gesloten

Kalverdans

21.43925.000

21.439

Kalfjes zijn slimme en speelse dieren die buiten horen te dartelen en gras horen te eten. Maar vleeskalveren mogen nooit naar buiten. Ze groeien op in kale stallen, op harde gladde vloeren. Gras of hooi krijgen ze nooit.

Kalveren horen in de wei

Dat kan en moet anders! Bart Boon is de enige biologische kalverhouder van Nederland. Zijn kalveren vertoeven ’s winters in een strostal en gaan 's zomers dagelijks naar buiten. Op zaterdag 13 april gingen de kalveren van boer Bart voor het eerst na de winter weer naar buiten, voor een kalverdans in de grazige wei. Het is fantastisch om te zien hoeveel plezier de kalveren hebben als ze naar buiten mogen. Helaas komt 99,9 procent van de 1,5 miljoen vleeskalveren nooit buiten.

Ongezond dieet

Witvleeskalveren staan een leven lang op stal en krijgen een ongezond dieet met veel te weinig ijzer en ruwvoer. Dit leidt tot bloedarmoede, pens- en lebmaagaandoeningen, darmstoornissen en stereotiep gedrag, zoals tongrollen en aan elkaar sabbelen. Het is toch van de zotte dat jonge herkauwers geen gras en hooi mogen eten, terwijl dat wel hun sterke voorkeur heeft? Hooi is ook nog eens veel gezonder voor ze dan het graan en stro dat ze te eten krijgen.

Petitie

Dier&Recht startte een petitie waarin minister Carola Schouten wordt aangespoord om vleeskalveren een dierwaardiger leven te bieden. Vind jij ook dat er een einde moet komen aan de ziekmakende praktijken in de kalverhouderij? Teken dan nu de petitie, en strijd samen met ons voor een beter leven voor miljoenen kalveren!

Video

In de media

Gesloten

Dier&Recht start een rechtszaak tegen de grootste Nederlandse kalverslachter om een einde te maken aan de import van Ierse kalfjes. Word jij medestander in onze juridische strijd?

Ja, ik teken voor een eind aan kalverleed! 

Kalfjes zijn slimme en speelse dieren die buiten horen te dartelen en gras horen te eten. De manier waarop de 1,5 miljoen kalveren in Nederland worden gehouden, vormt een ernstige aantasting van hun welzijn. Teken de petitie om het kalverleed te stoppen.

Lees hier de volledige tekst

Petitietekst kalverdans 

Aan minister Carola Schouten,

Hooggeachte mevrouw Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de vele misstanden in de Nederlandse kalverhouderij en het structurele dierenleed dat daaruit voortkomt. De manier waarop de 1,5 miljoen kalveren in Nederland worden gehouden, vormt een ernstige aantasting van hun welzijn.

Harde, gladde vloeren

Kalveren brengen hun hele leven door op harde, glibberige roostervloeren van hout of beton, zonder stro of andere bodembedekking. Ze hebben geen fatsoenlijke ligplaats en kunnen nauwelijks spelen zonder zich te verwonden. Als kalveren, zoals hun moeders, in de wei zouden mogen, zouden ze wél zonder gevaar hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

De kalverhouderij maakt kalveren ziek

Kwetsbare kalveren gaan, als ze pas twee weken oud zijn, op transport naar kalvermesterijen. Door de veelheid aan ziekteverwekkers en door hun kwetsbare immuunsysteem worden de zuigelingen makkelijk ziek. Ze zijn al verzwakt en gestrest door de vaak lange transporten. Veel dieren komen ziek op hun bestemming aan. Longontstekingen en diarree komen voor bij meer dan de helft van de vleeskalveren.

Ongezond dieet

Eenmaal in de stal krijgen met name witvleeskalveren te maken met een ongezond dieet met veel te weinig ijzer en ruwvoer. Dit leidt tot bloedarmoede, pensproblemen, lebmaagzweren, diarree en stereotype gedrag. Het is toch van de zotte dat jonge herkauwers geen gras en hooi mogen eten, terwijl dat wel hun sterke voorkeur heeft? Hooi is ook nog eens veel gezonder voor ze dan het graan en stro dat ze te eten krijgen.

Gesleep met kalveren

Nederland heeft zich zo gespecialiseerd in de productie van kalfsvlees dat er van heinde en verre kalveren naar ons land worden gesleept. Achthonderdduizend kalveren per jaar importeren we. De omstandigheden tijdens de lange transporten zijn vaak zo slecht dat kalfjes ziek worden of sterven tijdens de reis. Ook vormen de extra kalveren een belasting voor ons toch al zwaar belaste milieu: we importeren kalveren, houden de mest in Nederland en exporteren vrijwel al het vlees.

Mijn oproep

De Nederlandse kalverhouderij veroorzaakt enorm veel kalverleed. Daar moet een einde aan komen. De financiële belangen van de kalversector mogen niet zwaarder wegen dan de primaire levensbehoeften van de dieren. Kalveren hebben recht op:

  • een leven zonder urenlange transporten over heel Europa;
  • een zachte ligplek met bodembedekking zoals stro;
  • weidegang en de mogelijkheid te dartelen;
  • voldoende bewegings- en speelruimte als ze op stal staan;
  • een gezond leven zonder diarree, maagzweren en longontstekingen;
  • een leven zonder bloedarmoede;
  • voeding die bij ze past: herkauwers moeten kunnen herkauwen.

Ik roep u met klem op om kalveren aan een dierwaardig leven te helpen!

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de dieren?
Doneer nu!

    Deel deze campagne