Dit deden we in 2020 voor de paarden

Paarden in de wei

Met behulp van jouw steun hebben we in 2020 de aandacht kunnen vestigen op misstanden met paarden. Dit waren onze belangrijkste onderwerpen.

Pijn en dwang in de paardensport

In januari startten we een campagne tegen het gebruik van pijn en dwang in de paardensport. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 83 procent van de onderzochte sportpaarden een of meerdere verwondingen heeft in of om de mond als gevolg van het bit.

Tijdens wedstrijden leidt dit soms zelfs tot bloedende monden. Een ruiter kan hierop gediskwalificeerd worden tijdens een wedstrijd, maar een paard heeft al veel pijn vóórdat de mond bloed. Er is geen wetgeving voor het gebruik van een bit. Op de meeste wedstrijden van hoog niveau is het zelfs verplicht om een bit te gebruiken.

Dier&Recht strijdt voor een omgang met paarden zonder pijn en dwangmiddelen. Onze petitie voor een wettelijke bescherming van paarden en een verbod op het gebruik van pijn en dwangmiddelen werd meer dan 19.800 keer ondertekend.

Stop de aangespannen paardensport

Uit de campagne tegen dwangmiddelen in de paardensport vloeide in augustus onze actie voort voor een verbod op de aangespannen sport. Geen enkele andere ‘paardensport’ gebruikt zoveel pijnlijke dwangmiddelen. Paarden worden voor een koetsje gespannen en beoordeeld op hun houding en manier van lopen. Omdat de vereiste houding en manier van lopen heel onnatuurlijk zijn, wordt er veel gebruikgemaakt van pijnlijke dwangmiddelen.

De internationale federatie voor de paardensport FEI (Fédération Équestre Internationale) heeft door de opkomende maatschappelijke druk een aantal regels aangescherpt. Zo mogen de tastharen van paarden niet meer kort worden afgeschoren en mogen er geen grote puntige sporen meer gebruikt worden. De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) moet deze regels in Nederland overnemen.

Gruwelijke misstanden Zuid-Amerikaans paardenvlees

Het leed voor paarden blijft niet beperkt tot misstanden in maneges en paardensport. In Zuid-Amerika worden paarden op brute wijze mishandeld in paardenslachterijen. Afgedankte paarden van particulieren, versleten sportpaarden vol verboden medicatie en zelfs gestolen paarden worden onder akelige omstandigheden verwerkt tot paardenvlees voor de Europese markt. Europese regels voor volksgezondheid en dierenwelzijn worden structureel overtreden en er wordt volop gefraudeerd met de herkomst van de paarden. Waar het vlees precies in wordt gebruikt, is vrijwel niet te achterhalen maar binnen Europa is Nederland de grootste importeur van dit horrorvlees.

Dier&Recht roept samen met twaalf dierenbeschermingsorganisaties van over de hele wereld de Europese Commissie op om zo snel mogelijk te stoppen met de import van fout paardenvlees. Steeds meer Europese parlementariërs steunen die oproep.

Bedankt voor je hulp!

Hartelijk dank voor je steun in 2020, ook namens de dieren! Zonder jouw hulp hadden we dit nooit kunnen bereiken, we hopen dat de dieren ook volgend jaar op jou kunnen rekenen. Als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties, elk bedrag is welkom!

Deel dit artikel
Het blok is defect of ontbreekt. De inhoud ontbreekt misschien of u moet wellicht de oorspronkelijke module inschakelen.

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)