54 maatregelen om CO2 te reduceren

De overheid moet in 2020 maar liefst 25 procent CO2 reduceren ten opzichte van 1990. Dat is de uitspraak van de Rechtbank en het Hof Den Haag in de Klimaatzaak van Urgenda. In reactie op deze uitspraak stellen ruim 800 organisaties 54 praktische maatregelen voor, die het kabinet kunnen helpen bij het nakomen van dit belangrijke klimaatvonnis. De beoogde CO2-reductie is nog steeds mogelijk! Ook Varkens in Nood en Dier&Recht pleiten voor deze maatregelen.

Krimp van de veestapel

De intensieve veehouderij behoort tot de grootste uitstoters van broeikasgassen. Nederland telt 17 miljoen mensen en 118 miljoen productiedieren, we hebben daarmee de hoogste veedichtheid ter wereld! Dit veroorzaakt veel problemen op het gebied van volksgezondheid en dierenwelzijn. Daarnaast heeft de enorme stikstofuitstoot van de sector rampzalige gevolgen voor milieu en natuur. Het inkrimpen van de veestapel is dan ook een van de meest snelle en effectieve oplossingen voor het klimaat!

Maatregel 2 - Minder koeien, niet minder winst

De melkveehouderij is in Nederland verreweg de grootste bron van stikstofvervuiling, koeien produceren een enorme hoeveelheid broeikasgassen. Een vermindering van het aantal koeien levert direct een forse winst op voor het klimaat. En veel boeren zijn bereid om te stoppen voor een goed aanbod.

Met een warme sanering voor bedrijven zonder weidegang kan het aantal dieren sterk worden teruggebracht. Daarnaast zou ook het verduurzamen van bestaande bedrijven en een verdubbeling van het aantal uren weidegang de uitstoot van broeikasgassen flink verlagen. Een toename van weidegang verminderd bovendien de hoeveelheid stikstof die wordt veroorzaakt door de import van veevoer (melkkoeien krijgen veel krachtvoer om de melkproductie te verhogen).

Maatregel 22 – Verdubbeling krimp varkenssector

Uit peilingen blijkt dat zo’n 70 procent van alle varkenshouders overweegt om voor 2030 te stoppen, dat scheelt jaarlijks 7 tot 8 miljoen varkens. Het is van belang dat die varkensrechten niet overgaan naar andere varkenshouders, want dan blijft de uitstoot van CO2 gelijk. Dit kan worden voorkomen door een versnelling en opschaling van de warme sanering.

Maatregel 22 stelt onder meer voor dat boeren zonder opvolger actief worden benaderd met een stoppersregeling. Dit werkt alleen als alle vrijgekomen varkensrechten (het aantal varkens dat een boer volgens zijn vergunning mag houden) worden vernietigd en niet doorverkocht aan dier- en milieuonvriendelijke varkensbedrijven.

Maatregel 53 - Rem op kalveren-, geiten- en schapensectoren

Tenslotte is het van de zotte om tientallen miljoenen te spenderen aan een warme sanering van de varkenssector, terwijl de vleeskalveren-, geiten- en schapensectoren onbegrensd mogen doorgroeien. Dier&Recht luidde vorig jaar al de noodklok vanwege de immense toename van geïmporteerde kalveren, bijna 875.000 kalveren in 2019. Dit veroorzaakt enorm veel dierenleed en de CO2-uitstoot door kalverhouders drukt zwaar op Nederlandse boeren. Zelfs die pleiten voor een importstop.

Verdere groei van deze sectoren moet direct worden gestopt. Enerzijds met een wettelijk maximum op het aantal dieren en een verbod op langeafstandstransporten. Anderzijds door boeren zonder opvolger te helpen met een ruime stoppersregeling, te beginnen in gebieden waar de overlast voor natuur en omwonenden het hoogst is.

54 maatregelen

Een forse krimp van de veestapel is niet alleen noodzakelijk voor het milieu, het leidt ook tot minder dierenleed en overlast voor burgers. Als de overheid investeert in ruime en acceptabele stoppersregelingen, zijn deze maatregelen voor alle betrokkenen positief.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze acties voor de dieren? Schrijf je in voor de Dier&Recht nieuwsbrief

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht