Handhavingsverzoeken

Lorem ipsum dolor sit amet eget est gravida dolore.

Sollicitudin nibh orci lacus vel velit purus hendrerit ac aliqua convallis eleifend imperdiet.

Eerste fokker van shar-pei honden bestraft door de NVWA

Eerste fokker van shar-pei honden bestraft door de NVWA

Een Brabantse fokker van shar-peis is berispt voor aandoeningen die voortkomen uit het doelbewust fokken op enorme huidplooien. Dit is de eerste keer dat de NVWA optreedt tegen het extreme uiterlijk van shar-peis.

Fokker van naaktkatten op de vingers getikt

Fokker van naaktkatten op de vingers getikt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft voor het eerst een officiële waarschuwing gegeven aan een fokker van naaktkatten.f. 

Boete voor fokker van Perzische katten

Boete voor fokker van Perzische katten

Een kattenfokker uit Noord-Holland krijgt een boete van 2.250 euro voor het fokken met Perzische katten die niet voldoen aan de wet. Daarnaast is een fokverbod opgelegd voor alle aanwezige katten.

Zesduizend euro boete voor Engelse bulldogfokker

Zesduizend euro boete voor Engelse bulldogfokker

Een grote fokker uit Noord-Holland moet per direct stoppen met het fokken van Engelse buldoggen. Bij controle door de NVWA bleken de snuiten van de ouderdieren korter dan wettelijk is toegestaan. De fokker kreeg een boete van 6.000 euro.

Mopshondenfokker krijgt fokverbod

Mopshondenfokker krijgt fokverbod

Een mopshondenfokker die meerdere nesten per jaar fokt, moet daar direct mee stoppen anders krijgt ze zware boetes.

Eerste chihuahuafokker bestraft voor fokken met te korte snuit

Eerste chihuahuafokker bestraft voor fokken met te korte snuit

De door ons aangevraagde controle van de NVWA bevestigt dat de snuiten van de ouderdieren inderdaad korter zijn dan wettelijk is toegestaan. Daarnaast hebben de chihuahuapups zulke uitpuilende ogen dat de oogleden niet eens volledig kunnen sluiten.

Fokverbod voor fokker Perzische showkatten

Fokverbod voor fokker Perzische showkatten

Wij dienden een handhavingsverzoek in tegen een fokker van prijswinnende showkatten. Foto’s op haar website toonden schele kittens met afgesloten neusgaten en andere fysieke aandoeningen.

Fokker Engelse bulldogs bestraft voor fokken met te korte snuiten

Fokker Engelse bulldogs bestraft voor fokken met te korte snuiten

Na ons handhavingsverzoek is een fokker bestraft voor het fokken met Engelse bulldogs waarvan de snuit te kort is. Dit is de eerste keer dat de NVWA daadwerkelijk een straf oplegt voor deze overtreding.

Eerste officiële waarschuwing uitgedeeld aan een fokker Scottish folds

Eerste officiële waarschuwing uitgedeeld aan een fokker Scottish folds

De NVWA gaat per direct strenger controleren op het fokverbod voor de Scottish fold en kruisingen daarvan. Na een handhavingsverzoek van Dier&Recht is onlangs de eerste officiële waarschuwing uitgedeeld aan een kattenfokker.

Eerste sanctie tegen hondenfokker die gokt met dragers van erfelijke epilepsie

Eerste sanctie tegen hondenfokker die gokt met dragers van erfelijke epilepsie

De NVWA heeft voor het eerst een officiële waarschuwing uitgedeeld aan een fokker die bewust fokt met ouderdieren die epilepsie kunnen doorgeven. Het is in Nederland verboden om te fokken met mogelijke dragers van epilepsie.

Fokker van Perzische katten stopt na melding Dier&Recht

Fokker van Perzische katten stopt na melding Dier&Recht

Opnieuw is een fokker van Perzische katten gestopt na een handhavingsverzoek van Dier&Recht bij de NVWA. De kittens uit een kruising van een Britse korthaar en een peke face exotic.kijken scheel, hebben afgesloten neusgaten en een erg korte snuit.

Tien fokkers van Franse bulldogs geïnspecteerd door NVWA

Tien fokkers van Franse bulldogs geïnspecteerd door NVWA

Tien fokkers van Franse bulldogs zijn het afgelopen halfjaar geïnspecteerd door de NVWA na handhavingsverzoeken van Dier&Recht. Zes fokkers stopten direct met het fokken van Franse bulldogs, drie fokkers kregen een forse waarschuwing en een fokverbod.

Fokker bambino sphynx krijgt forse waarschuwing van NVWA

Fokker bambino sphynx krijgt forse waarschuwing van NVWA

Een fokker van bambino sphynxen krijgt een officiële waarschuwing van de overheid vanwege het overtreden van de wet. De fokker mag geen bambino sphynxen meer fokken.

Fokker stopt met fokken van extreem kortsnuitige perzen

Fokker stopt met fokken van extreem kortsnuitige perzen

Een fokker is gestopt met het fokken van mismaakte katten. Dat bleek na inspectie door de NVWA bij een fokker van Exotics, ofwel kortharige Perzische katten.

Fokker gestopt met fokken van bambino sphynxen

Fokker gestopt met fokken van bambino sphynxen

Na een handhavingsverzoek van Dier&Recht en de opvolgende inspectie van de NVWA is een fokker van bambino sphynxen gestopt met het fokken van deze mismaakte katten.

Fokker Franse bulldogs berispt vanwege kunstmatige inseminatie

Fokker Franse bulldogs berispt vanwege kunstmatige inseminatie

De NVWA heeft een hondenfokker berispt voor het aanbieden van een reu voor kunstmatige inseminatie. Sinds 2014 verboden om op deze onnatuurlijke wijze honden te fokken maar tot nu toe werd er niet op gecontroleerd.

NVWA moet fokkers Franse bulldogs inspecteren

NVWA moet fokkers Franse bulldogs inspecteren

De NVWA weigerde tot twee keer toe om onze handhavingsverzoeken uit te voeren. Deze week is Dier&Recht in het gelijk gesteld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De NVWA moet nu binnen zes maanden controles uitvoeren bij een flink aantal fokkers van Franse bulldogs.

NVWA grijpt in bij Engelse Bulldog fokker

NVWA grijpt in bij Engelse Bulldog fokker

Een fokker van Engelse Bulldogs moet per direct stoppen met het fokken van deze kortsnuitige honden. Na een handhavingsverzoek van Dier&Recht, is door de NVWA een overtreding van de wet vastgesteld.

Overheid grijpt in bij fokkers van kortsnuitige Perzen

Overheid grijpt in bij fokkers van kortsnuitige Perzen

Twee kattenfokkers moeten per direct stoppen met het fokken van kortsnuitige Peke Face Perzen. Het extreme uiterlijk van dit ras laat goed zien hoe ver fokkers gaan met het fokken van dieren met een ziekmakend uiterlijk.

Overheid straft kattenfokker voor overtreden van de wet

Overheid straft kattenfokker voor overtreden van de wet

Voor het eerst heeft de NVWA een overtreding van artikel 3.4 Besluit houders van dieren geconstateerd bij een kattenfokster. Dier&Recht diende een handhavingsverzoek in tegen de fokster van Bambino Sphynx katten.

Deel deze pagina