Succes rechtszaak Dier&Recht: NVWA moet fokkers Franse bulldogs inspecteren

franse bulldog
De veel te korte snuit en afgesloten neusgaten veroorzaken ademnood en tal van andere aandoeningen bij Franse bulldogs.

Vandaag opnieuw een mooie overwinning in onze strijd tegen fokkers van Franse bulldogs! De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weigerde tot twee keer toe om onze handhavingsverzoeken uit te voeren. Deze week is Dier&Recht in het gelijk gesteld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De NVWA moet nu binnen zes maanden controles uitvoeren bij een flink aantal fokkers van Franse bulldogs.

Franse bulldogs met te korte snuiten

Dier&Recht dient in augustus 2016 een handhavingsverzoek in tegen bijna twintig fokkers van Franse bulldogs. Deze honden mogen volgens de wet niet gefokt worden omdat ze veel last ervaren van hun te korte snuiten en afgesloten neusgaten.

Handhavingsverzoek afgewezen: Dier&Recht gaat in bezwaar

Na veel vertraging bij de NVWA wordt het handhavingsverzoek op 26 april 2018 afgewezen. Volgens de NVWA heeft Dier&Recht onvoldoende aanknopingspunten geleverd om nader onderzoek te rechtvaardigen of vast te stellen dat er sprake is van een overtreding. Dier&Recht maakt bezwaar tegen dit besluit.

Op 19 oktober 2018 vindt een hoorzitting plaats bij de NVWA. De NVWA belooft tijdens de hoorzitting om de betreffende fokkers te bezoeken en de honden te beoordelen. Deze inspecties vinden echter nooit plaats. Op 1 maart 2019 verklaart de NVWA het bezwaar van Dier&Recht ongegrond.

Bezwaar afgewezen: Dier&Recht gaat in hoger beroep

Dier&Recht tekent op 2 april 2019 beroep aan tegen deze beslissing bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Tijdens de zitting in januari 2021 krijgen de fokkers, de NVWA en Dier&Recht de kans hun zaak voor te leggen aan de rechter.

Succes: NVWA moet binnen zes maanden inspecteren

Vandaag - 25 mei 2021 - stelt de rechter Dier&Recht in het gelijk. Het College is van mening dat Dier&Recht wel degelijk voldoende aanknopingspunten heeft gegeven voor een nader onderzoek naar het overtreden van artikel 3.4 van het Besluit houders van dieren. De NVWA moet nu binnen zes maanden bij de nog actieve fokkers inspecteren of hun fokdieren voldoen aan de huidige wetgeving. Dier&Recht heeft volgens het college voldoende bewijs geleverd dat bij een aantal van die fokdieren het risico op ademhalingsproblemen aanzienlijk is. Het welzijn en de gezondheid van deze dieren wordt daardoor ernstig benadeeld en er mag niet meer worden gefokt met deze honden.

Dat is ontzettend goed nieuws voor de honden en precies waar Dier&Recht voor strijdt. Elke hond heeft recht op een gezonde snuit met open neusgaten!

Help in de strijd tegen foute fokkers

Vind jij ook dat honden recht hebben op een gezond lichaam? Onze rechtszaken tegen foute fokkers kosten veel tijd en geld, we kunnen dat alleen doen dankzij de steun van onze donateurs. Elk bedrag is meer dan welkom!

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.