Succes! Minister treedt op tegen designer cats

Bambino Sphynx

Minister Schouten kondigt vandaag nieuwe handhavingsregels aan voor het fokken van designer cats zoals de Bambino Sphynx (Minskin). Hiermee geeft ze een belangrijk signaal aan fokkers die doelbewust katten met ernstige gezondheidsproblemen fokken. Zonder twijfel is dit het resultaat van de jarenlange strijd van Dier&Recht.

Campagne ‘Stop fokken designer cats’

Begin dit jaar lanceerde Dier&Recht de campagne ‘Stop de fokkers van designer cats’, om een einde te maken aan het fokken van katten die lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken, zoals korte pootjes en kaalheid. De Bambino Sphynx is hiervan een goed voorbeeld.

Bambino Sphynx niet de enige designer cat

In Nederland worden naast de Bambino Sphynx nog meer ongezonde designerkatten gefokt, die onnodig lijden onder hun uiterlijke kenmerken, zoals de FoldexDwelf en Napoleon Fold. De fokkers overtreden daarmee structureel de wet. Het is al sinds 2014 is verboden om gezelschapsdieren te fokken als dit hun welzijn en gezondheid benadeelt.

Handhaven

Toch werd er nooit een boete uitgedeeld en konden fokkers ongestraft doorgaan met het fokken van ongezonde katten. Nu de minister dankzij de deskundigenverklaring van Universiteit Utrecht duidelijke criteria heeft om te handhaven, is er geen enkel excuus meer om niet op te treden tegen deze wrede fokkerij.        

Dier&Recht blijft scherp

Dier&Recht juicht het toe dat de minister nu aangeeft een einde te willen maken aan dit schrijnende onrecht.  Dierenarts Kelly Kessen: “Dit is een mooi succes, Dier&Recht zal hier actief op inspelen door malafide fokkers op te sporen en handhavingsverzoeken tegen hen in te dienen bij de NVWA.”

Help mee deze fokkers te stoppen

Dier &Recht strijdt al jaren voor een verbod op het fokken van designer cats. Wij beschouwen dit succes dan ook als een belangrijke bevestiging dat onze campagnes echte verandering bewerkstelligen. Om ervoor te zorgen dat de wet en de nieuwe normen voor het fokken van katten ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd worden, heeft Dier&Recht jouw steun nodig. Help ons hierbij met een donatie.

Deel dit artikel
Kelly Kessen

Als dierenarts werd ik vrijwel dagelijks geconfronteerd met zieke rashonden en raskatten. Het is frustrerend om te zien hoeveel dieren kampen met erfelijke aandoeningen of lijden onder de extreme uiterlijke kenmerken waar ze doelbewust op worden gefokt. Veel van dat lijden is te voorkomen door te fokken op genetische diversiteit en een gezond uiterlijk. Bij Dier&Recht zet ik me in om fokkers en eigenaren daarvan bewust te maken, zodat er meer gezonde dieren worden gefokt en gekocht. Daarnaast ben ik actief betrokken bij het verbeteren van wetten en regelgeving rond het fokken van honden en katten.