Stop de import van dierenleed

Kalf

Binnen het vrijhandelsverdrag CETA is het mogelijk om met Canada in gesprek te blijven over dierenwelzijnseisen. Dat stelde minister Kaag deze week in antwoord op Kamervragen over de veel lagere dierenwelzijnsstandaarden in Canada. Daarmee is echter niet gezegd dat er daadwerkelijk iets verbetert voor de dieren. Importeisen stellen op grond van dierenwelzijn, is volgens de minister namelijk slechts “zeer beperkt mogelijk”.

Alleen het eindproduct hoeft aan eisen te voldoen

Door vrijhandelsverdrag CETA dreigt het Canadese dierenwelzijnsniveau ook bij ons de norm te worden. Dat is slecht nieuws voor de dieren, want Canada kent nóg minder dierenwelzijnswetten dan de EU. CETA stelt slechts eisen aan eindproducten, maar niet aan hoe die geproduceerd worden. Er ligt dus niets vast over de manier waarop dieren behandeld worden.

Met andere woorden: het maakt niet uit hoe je Canadese biefstuk tot stand is gekomen, zolang deze maar voldoet aan de EU-gezondheidseisen. Er kan enorm veel dierenleed aan vooraf gegaan zijn.

Kamervragen

De Partij voor de Dieren stelde Kamervragen over de lagere dierenwelzijnsstandaarden in Canada. Uit antwoorden van Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, blijkt dat het slechts zeer beperkt mogelijk is om importeisen te stellen op grond van dierenwelzijn. Dit komt onder andere doordat in Canada een groot aantal dierenwelzijnseisen wordt vastgesteld op regionaal niveau. Dat laat veel te wensen over.

Levenslang ingeklemd in een stalen kooi

In Canada mogen zeugen levenslang ingeklemd staan in een stalen kooi. Deze wrede praktijk is verboden in Europa. In de Canadese varkenshouderij zou groepshuisvesting voor zeugen weliswaar op 1 juli 2024 verplicht gesteld worden, maar minister Kaag zegt geen uitspraken te kunnen doen over het halen van de deze datum. Het is goed mogelijk dat het wordt uitgesteld.

Ellenlange transporten, onthouding van water en voedsel

Ook de welzijnseisen voor veetransport zijn in Canada van een bedroevend lager niveau. Dieren mogen tussen de 36 en 52 uur op transport staan. Bovendien is het daarbij gebruikelijk dat dieren worden ‘voorbereid’ op het transport door ze vijf uur voor vertrek al geen water en voedsel te geven. Barbaarse toestanden.

Brandmerken runderen

Ook het extreem pijnlijk brandmerken van runderen is nog steeds toegestaan in Canada. Daarnaast kent Canada nauwelijks bescherming van proefdieren, en knaagdieren hebben er zelfs geen enkele bescherming.

Stop CETA

Feit is dat de dieren de grote verliezers zullen zijn als CETA erdoor komt. Maar we kunnen het verdrag nog tegenhouden! Nederland heeft de kans om het vrijhandelsverdrag weg te stemmen. Daarom vragen we jou Kamerleden op te roepen om tegen CETA te stemmen. Kom jij ook in actie en geef je de dieren een stem?

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker op de campagnes voor landbouwhuisdieren zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen dieren achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Miljoenen dieren hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de dieren

Nee, bedankt (ik ben al donateur)